Hvorfor skal jeg besøke en digital psykolog?

June 3, 2021

På jobben min er vi opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Store endringer i digitale vaner de siste ukene

Gjennom tiden har psykologi forandret seg. Før lå pasienten på psykiaterens divan og behandlingen bestå av hundrevis av timer der innsikt om barndomstraumer var fokus. I de siste årene har både samfunnet og psykologien endret seg. Men overraskende lite. Fremdeles skjer mye av behandlingen på psykologenes premisser. På tross av at forskning viser at prognosen er best når man får behandling raskt, – må pasienter og henvisere forholde seg til lange ventelister. Det er i tillegg vanskelig å få oversikt over privatpraktiserende psykologer. Realitetene er at mange pasienter må vente lenger enn hva som bra er, og lenger enn hva som er nødvendig. Når pasientene først får time for sin første konsultasjon, blir de i tillegg henvist til et venterom som for mange oppleves som unødvendig stigmatiserende. Du vet dessuten lite om psykologen og hans/hennes kvalifikasjoner før det første møte. Pasienter med lange reiseavstander, må dessuten finne tid til samtalene i en hektisk hverdag. I verste fall må de ta seg fri i flere timer for en konsultasjon på 45 minutter.

Sånn har det vært til ganske nylig.

I løpet av de siste ukene, har vi oppdaget verdien av online video-tjenester. Vi møter flere kollegaer online, vi deler mer skjerm med dem, vi ser flere videoer og vi streamer mer lyd. Vi møter legen og kanskje besteforeldrene våre på video.

Så da, kan vi vel møte psykologen på video også da, tenker du. -Ja det kan vi. Vi slipper reise, venterom og kø. Ting begynner å bli på våre premisser. Kundens premisser. -Ikke leverandørens.

Hvis du tror du er moderne og møter psykologen på video, skal du vite at du kunne det i 2009 også. Så takk for at du tenker nytt, men hvorfor stoppe der?

For oss som jobber i Overvinne, handler digitalisering av psykologien om så mye mer enn å møte pasienter via en skjerm. Vi forholder oss til oppdatert forskning som viser at videoterapi fungerer særlig godt når man også bruker digitalt innhold mellom timene. Dette heter Blended Therapy på fagspråket, – kombinasjon av videokonsultasjoner med fysiske oppmøter, hjemmeoppgaver og bruk av app, film og lydfiler mellom timene.

På jobben min er vi dessuten særlig opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Før du møter en online-psykolog på Overvinne, får du en app du kan ha i lomma noen dager først. En psykolog i lomma. Denne skal hjelpe både når og hvor det passer deg. Den gir deg råd basert på hvordan du har det, og tar deg gjennom et program med videoer, lydfiler og premier som tilsvarer 15 uker med tradisjonell terapi. Kombinasjonen bygger på dokumentert effektive behandlingsmanualer med fokus på moderne psykologi.

Det er effektivt. Det er enkelt og det hjelper til å bli raskere fri fra problemer og bekymringer.

Ønsker du hjelp?

Overvinne kan gjøre det lettere å ta det første skrittet i en vanskelig hverdag. Vi kan hjelpe deg med innsikt og øvelser som kan styrke deg mentalt. Overvinne App kan passe for deg som tenker på å besøke en psykolog, men som ikke er helt sikker.

Prøv Gratis
Overvinne logo