Meningsfulle møter

En komplett online behandlingsplatform

Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. Som behandler på Overvinne, vil du bruke en sikker videoløsning utviklet spesifikt for å styrke relasjonen mellom terapeut og pasient.

Overvinne er et helhetlig behandlingssystem til fordel for både pasient og terapeut. Det er laget for å være lett å bruke for deg som behandler, og gir deg mulighet til å følge opp pasientene på en helt unik måte. Som behandler ved Overvinne-klinikken kan du følge pasientene via videokonsultasjoner alene, eller du kan sammen med pasienten også velge å inkludere Overvinne app som en del av behandlingen. Dette er en ressurs pasienten og behandler sammen kan bruke både før og mellom konsultasjoner, og etter endt behandlingsforløp. Dette kalles blended care – en bredere og mer helhetlig form for e-terapi.

Behandlingsprogrammet i Overvinne app er utarbeidet etter Barlows transdiagnostiske modell for psykiske lidelser, og har god vitenskapelig forankring.

Overvinne vokser og trenger flere dyktige og innovative psykologer

Vi ser etter fremoverlente og moderne psykologer som vil bringe faget fremover ved å bruke varm teknologi.

Nyskapende E-terapi

Våre tjenester

Vår nettportal gir tilgang til bredt spekter av selvhjelpsverktøy og mulighet for videokonsultasjon med våre psykologer og eksperter. Overvinne appen er også tilgjengelig med et digitalisert innhold som tilsvarer manualene psykologer bruker i tradisjonell behandling.

Pasienten kan gjennomføre videokonsultasjoner gjennom vårt eget system for videokonsultasjoner, hvor pasienten kan velge å bruke nettleser på datamaskinen sin, eller egen Overvinne video-app på nettbrett og mobil.

Videokonsultasjon

Behandlerportal

Overvinne app

Vi tilbyr digital videokonsultasjon med våre psykologer og eksperter. Samtalen kan foregå via mobil, nettbrett eller datamaskin. En konsultasjon varer i 40 min.

Overvinneklinikken gir deg enkelt mulighet til å styre din egen timeplan. Du bestemmer selv hvor ofte du vil være tilgjengelig for timebooking. Systemet gir deg komplett oversikt over hele behandlingsløpet og håndterer det administrative rundt pasienten. Psykologen bruker sitt eget journalsystem.

Pasientene har tilgang til Overvinne appen som er utformet for å tilsvare 15 behandlingstimer med psykolog. Dette kan være en hjelpsom ressurs å henvende seg til i løpet av behandlingen, til fordel for både pasient og terapeut.

Overvinne app

Pasientene har tilgang til Overvinne appen som er utformet for å tilsvare 15 behandlingstimer med psykolog. Dette kan være en hjelpsom ressurs å henvende seg til i løpet av behandlingen, til fordel for både pasient og terapeut.

Video-konsultasjon

Vi tilbyr digital videokonsultasjon med våre psykologer og eksperter. Samtalen kan foregå via mobil, nettbrett eller datamaskin. En konsultasjon varer i 40 min.

Behandler-portal

Overvinneklinikken gir deg enkelt mulighet til å styre din egen timeplan. Du bestemmer selv hvor ofte du vil være tilgjengelig for timebooking. Systemet gir deg komplett oversikt over hele behandlingsløpet og håndterer det administrative rundt pasienten. Psykologen bruker sitt eget journalsystem.

Fleksibilitet

Hvorfor skal du jobbe med E-terapi og blended care?

Med E-terapi i form av videokonsultasjoner og vår Blended Care-løsning, er det ikke bare pasienten som nyter godt av økt fleksibilitet og tilgjengelighet. Også behandleren drar nytte av den samme fleksibiliteten: Man kan spare tid og ressurser med mindre reising, og man kan spare utgifter til kontor, ved å for eksempel jobbe hjemmefra.

Overvinne sin løsning med Blended Care kan være fordelaktig for våre behandlere siden det aktiviserer og ansvarliggjør pasienten til endring ved at man engasjerer seg i behandlingsprogrammet i Overvinne-appen mellom timene. Denne ressursen kan gjøre det enklere å ha fokus på felles målsetning, samtidig som man vedlikeholder behandlingsalliansen.

Til slutt er det positivt for både pasient og terapeut at timene automatisk avsluttes ved 40 minutter, slik at pasienten har klare grenser å forholde seg til, og behandler får tid til etterarbeid mellom timene siden avslutningen er ren og uten forstyrrelser.

Jobb med oss

Vitenskapen bak Overvinne

I Overvinne samarbeider vi tett med forskere, psykologer, leger og pasientorganisasjoner for å øke bevissthet om psykisk helse. Basert på vitenskap jobber vi for å fjerne stigmaet rundt psykiske utfordringer hos folk flest. Vi oppfordrer folk til å søke støtte på sine egne premisser. Målet vårt er å gjøre denne støtten tilgjengelig på en trygg og forståelig måte uten å være påvirket av tredjeparter.

Menneskene bak Overvinne er psykologer, leger, professorer og IT-eksperter – å det alle har tilfelles er at de er innovative, fremoverlente folk som alltid følger med på hva som skjer i siste forskning.

Forskningen som finnes i dag viser at Overvinne.no tilbyr digitale tjenester som kan fungere for mange. Det finnes flere godkjente og beviste retninger i psykologisk behandling. Ingen av retningene er noen fasit på hva som er rett for en person. En av styrkene i Overvinne.no er at vi kombinerer og integrerer flere vitenskapelige tilnærminger, systemer og prosesser.

Referanser

Effectiveness of a Web-Based Self-Help Intervention for Symptoms of Depression, Anxiety, and Stress: Randomized Controlled Trial

En nederlandsk gruppe, gjennomførte en studie av effektiviteten av nettbasert selvhjelp for depresjon, angst og stress. 213 personer deltok i studien og programmet ble funnet å være effektivt.
J Med Internet Res 2008;10(1):e7
- Van Straten A, Cuijpers P, Smits N

Therapist guided internet delivered cognitive therapy can be highly effective and is used to increase access to psychological treatment

En redaksjonell artikkel i BMJ om effektiviteten av terapeut-ledet veiledning for spesielt depresjon, sosial angstlidelse og panikklidelse, og beskrevet den svenske ICBT-klinikken som har behandlet over 3000 pasienter.
BMJ 2014;348:g1977 doi: 10.1136/bmj.g1977
- Erik Hedman

A Comprehensive Review and a Meta-Analysis of the Effectiveness of Internet-Based Psychotherapeutic Interventions

En Israelsk gruppe, gjennomførte en meta-analyse av internettbasert psykoterapi. De fant 64 journaler, relatert til 92 studier, med totalt 9764 pasienter. Diss fant at internettbasert terapi var like effektiv som ansikt til ansikt med en middels effektstørrelse på 0,53.
Journal of Technology in Human Services 2008; 26(2-4): 109-160.
- Barak A, Hen L, Boniel-Nissim M, Shapira N.

Evaluating the effectiveness and efficacy of unguided internet-based self-help intervention for the prevention of depression: a randomized controlled trial

Clin Psychol Psychother. 2013 Jan-Feb;20(1):10-27
Funnene i en studie med 163 deltakere viste at nettbasert selvhjelp var effektivt i å redusere symptomer på depresjon og negative tanker hos unge voksne. Det ble funnet betydelige forbedringer ved 2 måneders oppfølging. Internettbaserte intervensjoner kan være effektive for å nå et stort antall mennesker. Brukertilfredshet blant deltakerne var også høy
- Lintvedt O.K, Griffiths K.M, Sørensen K et.al.

Ta en prat med oss

Har du helsefaglig bakgrunn og ønsker å jobbe med oss? Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.