Om oss
varm teknologi til folket

Visjonen til Overvinne.no er å bedre psykisk helse ved å kombinere interaktiv og Varm-Teknologi™ med evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Selv om dette høres litt komplisert ut, betyr det bare at vi skal gjøre vårt beste for å gi deg de riktigste og nyeste verktøyene.

Vi involverer medlemmene våre i utvikling og fremdrift. Vi bygger derfor artikler og informasjon på erfaringer og tilbakemeldinger fra både anonyme og åpne medlemmer i utvikling og testing. Overvinne.no samarbeider både med private og offentlige organisasjoner, og pasientorganisasjoner for å oppnå dette.

Menneskene bak Overvinne er psykologer, leger, professorer og IT-sikkerhetseksperter. Alle har til felles at de er innovative, fremoverlente folk som alltid følger med på hva som skjer i siste forskning.

HJELP TIL ALLE

Hvorfor Overvinne?

Samfunnets stigmatisering av mentale helseutfordringer, ventetid og tilgjengelighet er blant årsakene til at mange vegrer seg for å oppsøke hjelp. Det gjør Overvinne noe med.

Vi tror nemlig at mennesker selv kan bestemme hvor og når de ønsker hjelp. Vi tror også på teknologien vår, som er et viktig verktøy i behandlingen – både som støtte for deg og våre psykologer. Ditt behandlingsløp tilpasser seg dine behov og din utvikling gjennom vår app som er din personlige space i Overvinne. Her får du hjelpemidler, tips og råd, veiledning og oppfølging.

Alle mennesker ønsker å leve et godt liv. Det handler om å ha det bra med seg selv, og kunne stå trygt selv når livet blir vanskelig. Mental helse handler ikke bare om vansker eller problemer, men like mye om hva som fungerer og går bra. Vi vet at god mental helse henger sammen med bedre læring, kreativitet, produktivitet og positive relasjoner.

Har du noe du vil Overvinne? Kom i gang med medlemskap hos oss.

ÅPENHET

Mer bevissthet og reduksjon av stigmas

Gjennom tett samarbeid med forskere, psykologer, leger, pasientorganisasjoner, og fagfolk er Overvinne bygget for å øke bevissthet om psykisk helseproblematikk, samt for å redusere stigma som omgir psykiske utfordringer hos folk flest. Overvinne vil på en trygg og vitenskapelig måte oppfordre folk til å søke støtte når og der de trenger det, og gjøre tilgjengelig denne støtten på et forståelig vis uten å være påvirket av tredjeparter.

Forskningen som finnes i dag viser at Overvinne.no tilbyr digitale tjenester som kan fungere for mange. Det finnes flere godkjente og beviste retninger i psykologisk behandling. Ingen av retningene er noen fasit på hva som er rett for en person. En av styrkene i Overvinne.no er at vi kombinerer og integrerer flere vitenskapelige tilnærminger, systemer og prosesser.

Har du noe du vil Overvinne? Kom i gang med medlemskap hos oss.

HELSEPERSONELL

Jobb med oss

Overvinne vokser og trenger flere dyktige og innovative psykologer. Vi ser etter fremoverlente og moderne psykologer som vil bringe faget fremover ved å bruke varm teknologi.

Lær mer om hvordan du kan jobbe med oss