Ulike typer depresjon

Tanker og følelser

Sammen med angst og utbrenthet er depresjon en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge, der rundt 7-20 prosent opplever en betydelig depresjon i løpet av livet. Langt flere opplever svakere, men fremdeles smertefulle og alvorlige, depressive perioder i løpet av livet.

Svein Øverland
Psykolog
July 19, 2021

Aller først er det viktig å nevne at depresjon kan forekomme alene eller sammen med andre lidelser og plager. Noen ganger kan det være nyttig å finne ut av hva som kom først. Var det depresjonen eller var det angsten. Andre ganger holder det at man vet at det føles tungt, uavhengig av hva som kom først.

Mild, moderat eller alvorlig

En depressiv episode deles oftest inn i mild, moderat eller alvorlig. Likt for alle er at du ofte opplever et senket stemningsleie og redusert energi- og aktivitetsnivå. Følelser av glede, interesse og motivasjon blir også nedsatt. Mange vil ofte si at de føler seg trøtte eller slitne. Hvor mange symptomer, hvor sterke de er og hvor mye man ikke klarer å gjøre i hverdagen vil si noe om hvilken av de tre kategoriene man faller inn under. Det er likevel viktig å merke seg at de fleste tingene man opplever også har likhetstrekk med andre lidelser og det kan derfor være vanskelig å skille lidelsene fra hverandre.

Bipolar affektiv lidelse

Bipolar affektiv lidelse kjennetegnes av to eller flere episoder der pasientens humør og aktivitetsnivå er i ubalanse. Dette kan bety at man opplever perioder der man føler seg glad og har økt energi. Andre ganger kan man oppleve at man har null energi og er veldig lavt nede. I denne perioden kan folk med bipolar lidelse oppleve depresjon. Det er forskjellig hvor sterkt man opplever svingningene mellom oppstemt og nedstemt. Noen vil oppleve høye topper og lave bunner, mens andre opplever raskere svingninger med litt kortere topper og bunner. Med null energi og lite glede kan det å komme seg opp om morgenen virke umulig. Man blir heller liggende i sengen hele dagen. Som en kontrast til når man er i en oppstemt periode der man nesten er naivt positiv, har masse energi og er helt ubekymret. 

Dystymi

Noen kaller denne kategorien for høytfungerende depresjon. Den skiller seg ut fra de andre i den grad at episodene ikke er alvorlige eller langvarige nok, men at personen likevel over lengre tid opplever symptomene. Selv om du ikke trenger å ha opplevd dette hele livet, er det noen som passer inn i denne kategorien fordi de store deler av livet har kjent seg ulykkelige. En dystymiker kan være i et kronisk dårlig humør, med unntak av noen få ganger. Innenfor denne kategorien ser man generelt dystert på tilværelsen og alt den innebærer. Du kan føle manglende arbeidsvilje, at du trekker deg tilbake fra venner og sosiale ting, irritabilitet, konflikter med familie og venner, smerter i kroppen, du er avhengig av å få bekreftet selvfølelsen, overdrevne skuffelsesreaksjoner, hjelpeløshet, tendens til å skylde på andre, og en passiv-aggressiv holdning. Med andre ord, det er veldig tungt for deg som opplever dette og det kan være vanskelig for andre å være rundt deg. Slik kan negative tanker om omverdenen bli bekreftet av verden sin reaksjon på dine negative tanker. Det blir en ond sirkel.

Kilder

Granrud, M. D., Steffenak, A. K. M., & Theander,K. (2019). Gender differences in symptoms of depression among adolescents inEastern Norway: Results from a cross-sectional study. Scandinavian Journalof Public Health, 47(2), 157–165.https://doi.org/10.1177/1403494817715379

Ønsker du hjelp?

Vi i Overvinne ønsker at du skal ha en fin sommer. Derfor gir vi 50% rabatt på abonnement på 6 måneder på Overvinne app (ingen bindingstid), slik at du kan nyte sommeren litt mer.
Benytt kode: SOMMER50

Ønsker du hjelp?

Vi i Overvinne ønsker at du skal ha en fin sommer. Derfor gir vi 50% rabatt på abonnement på 6 måneder (ingen bindingstid), slik at du kan nyte sommeren litt mer.

Benytt kode: SOMMER50
Kom i gang nå

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Er du deprimert
Hva er angst, og hvordan kan jeg overvinne den?
Angst er mer enn å føle seg redd eller bekymret. Mens stress og nervøse følelser er vanlige responser til situasjoner som vi opplever truende, forsvinner ofte stresset og nervøsiteten etter at situasjonen blir mindre «farlig». Slik kan vi kanskje si at angst oppstår når redsel og nervøsitet ikke går bort - når følelsene dukker opp selv om man ikke har noe som er truende i nærheten.
Er du deprimert
Livet er ikke som Netflix.
Psykologer kan hjelpe deg med å finne sammenhenger mellom hva du har opplevd og hva du trenger å gjøre for at ting skal bli bedre. Det er derfor de begynner timen med å spørre hva du har opplevd eller tenkt på siden sist. Forskning viser at vi gjerne svarer hvordan vi har hatt det de siste tre dagene. Vi glemmer lett det som skjedde før det. Ikke fordi man ikke vil samarbeide, men rett og slett fordi vi ikke husker følelser særlig lenge.
Er du deprimert
Derfor får så mange angst, depresjon eller søvnmangel etter et samlivsbrudd.
Mens mange par har ladet batteriene med en lang og god ferie, har sommeren for andre vært preget av konflikter og dårlig stemning i parforholdet. Ferie er selve prøvelsen for et parforhold, og blant de som sliter blir konfliktene ekstra tydelige i sommerferien. Høsten er derfor høysesong for familievernkontorene. Likevel søker mange hjelp for sent.
Overvinne logo