Psykolog Sigbjørn Henning

Psykolog Sigbjørn Henning

 

1. Hvorfor ønsket du å bli psykolog? 

Som så mange andre i dette yrket, har jeg alltid syntes at menneskesinnet er noe av det mest fascinerende som finnes. Jeg var og er veldig interessert i å forstå hvorfor folk gjør som de gjør, særlig de gangene dette tilsynelatende går mot det de uttrykker at de ønsker seg. Å bli psykolog fremstod som den beste måten å bedre kunne forstå dette på. 

 

2. Hva liker du med yrket? 

At jeg får møte folk bak de dagligdagse fasadene mange går rundt med, og får muligheten til kunne hjelpe dem med det de ofte ikke snakker med noen andre om. 

 

3. Hva synes du kan være en utfordring med yrket? 

Alle psykologer er forskjellige, og alle pasienter er forskjellige. Ikke alle problemstillinger er ulike, men det er nok variasjon til at du ofte møter på noe som er krevende å skulle forstå. Vi blir aldri utlærte. Dette er både en utfordring og en positiv side ved yrket. 

 

4. Hva synes du er bra med e-terapi? 

Jeg tror det kan gjøre terskelen for å oppsøke hjelp langt lavere, enten det er snakk om små eller store problemer. I det offentlig helsevesen møter vi ofte folk som har hatt vanskene sine i mange år, men som har vegret seg for å be om hjelp helt frem til det blir så ille at de knapt opplever at de lenger har noe valg. Jeg tror og håper at mange vil lettere kunne be om hjelp før det må bli en konsekvensen av desperasjon og fortvilelse, dersom vi øker tilgjengeligheten. Her tror jeg e-terapi er et av de viktigste midlene vi kan tilby, i et samfunn som i stadig større grad forventer at tjenester skal kunne leveres digitalt.

 

5. Hvis det var en ting du kunne fortalt pasientene dine hva ville det vært? 

At psykoterapi bare er en mer personlig form for hjelp av typen vi ofte mottar fra andre, enten det er hjelp fra en musikklærer til å bli bedre på gitar, eller hjelp fra en venn til å rydde på loftet. Pasient og terapeut finner et problem som pasienten ønsker å jobbe med, som vi deretter forsøker å forstå godt nok til at vi kan gjøre endringer som er nødvendige for å løse det. For mange kan det være skumlere å se nærmere på når problemløsningen handler om deres personlige væremåter og tendenser, men det trenger ikke nødvendigvis være slik.

Overvinne

Overvinne

teamet består av en rekke psykologer, forfattere og redaktører. Målet er å skape god psykisk helse. Ved bruk av varm teknologi ønsker vi å nå flere enn samfunnet gjør i dag.

Var denne artikkelen nyttig?