Psykopati

Psykopati

kr 40,00
Varenummer: ISBN 8277861397

Kategori: Uncategorized

Beskrivelse

Kort informasjonshefte om psykopati.

Psykopati er et stort samfunnsproblem gjennom den skade psykopatene gjør på sine nærmeste omgivelser, men også gjennom vold, rusmiddelmisbruk og kriminalitet. Det er viktig å ha kjennskap til psykopati for å ha en bevisst holdning til hvilke verdier vi ønsker å formidle til den oppvoksende.

Forfatter: Alv A. Dahl

Relaterte produkter