Hvorfor er Cannabis så skadelig?

 Hvorfor er Cannabis så skadelig?

I en lederartikkel i tidsskriftet Early intervention in Psychiatry, nr.2 2008, har Dan Lubman og Murat Yucel fra Universitetet i Melbourne en oppdatert gjennomgang av hva vi i dag vet om skadevirkninger på unge menneskers hjerne av rusmidler generelt, og cannabis-stoffer (hasj og marihuana) spesielt.
 

De slår fast at det å begynne med slike stoffer tidlig i ungdomsårene har en rekke negative effekter, også for den psykiske helsen. Cannabisbruk kan assosieres med økt risiko for senere psykose, og det ser ut som om denne risikoen øker med økt forbruk, en såkalt dose-respons effekt. Det foreligger også data som antyder at risikoene er enda større om eksponeringen for cannabis skjer i ungdomsårene. Man antar at tenåringers stoffbruk kan øke risikoen for mental forstyrrelse ved å bryte inn i hjerneregioner og -funksjoner som er kritisk delaktige i kognitive og affektive funksjoner (dvs. tankemessige og følelsesrelaterte funksjoner).

I ungdomstiden modner hjernen rent fysisk, særlig i forhold til områder som bl.a har med affektregulering. Interessant nok er toppunktet i alder for debut av mange psykiske lidelser synkront med tidspunktet for disse senere «modningsendringene». Det er likevel ennå usikkert om slike funn forklares av effekten av stoffbruk på en hjerne i utvikling, eller om det er spesielle karakteristika ved visse ungdommers hjerne, hos de som begynner med stoff tidlig, eller en kombinasjon av begge. Forfatterne understreker også sammenliknet med gruppen av ikke-røykende tenåringer, så har/får gruppen av røykende tenåringer større psykiske problemer i eldre ungdomsalder; det samme ser man for alkohol.

Forfatterne argumenterer for at samfunnet må gjennomføre en rekke tiltak for å redusere stoff(rus)bruk blant unge, med fokus på å

  1. utsette debutalder for stoffeksperimentering,
  2. redusere antall unge som fortsetter med regelmessig bruk,
  3. oppmuntre nåværende brukere til å minske farefylte bruksmønstre.

De anbefaler også særskilte forebyggingsprogrammer for unge mennesker med høy risiko for skadelig stoffbruk, dvs. barn og unge i familier med stoffbrukende foreldre, og unge som er utvist fra skolen. De anbefaler også at samfunnet tar grep for å utsette alderen der legale droger (les tobakk og alkohol) kan kjøpes, kombinert med kampanjer der man vektlegger de positive helsegevinstene ved utsatt eller redusert risikofylt bruk. 

Dette er hva vitenskapen sier. Dessverre er det slik at våre politikere har en egen evne til å «overse» eller bortforklare disse funn. Lurer du på hvorfor?

 

 

 

Edona Zilkiqi

Edona Zilkiqi

er i siste innspurten mot å bli psykolog. Hun er spesielt interessert i nye metoder innenfor psykologifaget og hvordan den kan gjøres tilgjengelig.

Overvinne

Artikkelen er gjennomgått og godkjent av Overvinne

The Overvinne Team is composed of writers, editors and community moderators, many of whom have children with learning and attention issues.

Var denne artikkelen nyttig?