ADHD/ADD

ADHD er en tilstand som er preget av at barnet har konsentrasjonsproblemer, og at det ikke klarer å holde seg i ro eller kontrollere impulsivitet. Symptomene starter tidlig i barneårene og vedvarer ofte inn i ungdomsalderen og voksenlivet.

Forkortelsen ADHD er en oversettelse av attention-deficit/hyperactivity disorder. Dette er en gruppe kroniske tilstander som begynner i barneårene, og som noen ganger varer til barnet blir voksen og kan vedvare i voksen alder. «Attention-deficit» betyr at barnet har konsentrasjonsvansker, klarer ikke å samle seg om det det skal gjøre.

«Hyperactivity disorder» betyr at det dreier seg om en tilstand preget av hyperaktivitet, de klarer ikke å holde seg i ro, de klarer ikke å kontrollere sin impulsivitet. Disse problemene berører nesten alle sider av livet. Barn og unge voksne med ADHD kjemper ofte med sitt selvbilde, vanskelige forhold til andre mennesker og dårlige prestasjoner på skolen eller i arbeid.

Andre navn på ADHD er hyperkinetiske forstyrrelser, hyperaktivitet og MBD (minimal brain dysfunction). I dag brukes betegnelsen ADHD stadig oftere fordi begrepet beskriver ganske godt hva det dreier seg om. Tilstanden må være til stede i minimum seks måneder før fylte syv år for å tilfredsstille kravene til diagnosen. En til to prosent av småskolebarn oppfyller kriterier for hyperkinetiske forstyrrelser. Forekomsten i befolkningen er ca. 4% og flest gutter er berørt. Med økende alder og i voksenalder utjevnes kjønnsforskjellene noe.

ADHD har de fleste hørt om, men mange vet ikke at det også er noe som heter ADD. Ved ADD er ikke hyperaktivitet en del av problemene, og dette kan gjøre det vanskeligere å fange opp de som har ADD. De forstår ikke at dette er en lidelse som man kan utrede og jobbe med. Konsekvensen er at de som lider, ikke blir fulgt opp med diagnose, støtte og behandling. Løsningen er dessverre at man lærer seg selv strategier for å mestre plagene, og noen av strategiene kan bli belastende i seg selv.

En med ADD er gjerne den glemsomme. Den som ikke husker det som er avtalt, og som ikke klarer å følge med i timen når temaet ikke oppleves som veldig interessant. Det er vanskeligere å fange opp de som bare sliter med oppmerksomhet og konsentrasjon. De lager ikke problemer i klassen og avbryter ikke og skaper uro i upassende situasjoner, de blir derfor ikke alltid sett. Dette kan være årsaken til at de ikke like ofte blir henvist til lege eller får hjelp.

 

Finn ut mer

Vaner og atferdsfaktorer kan hjelpe på hverdagen med ADHD/ADD. Heldigvis finnes det både selvhjelp og en rekke ulike behandlingstilnærminger. Noe kan man gjøre selv, andre ganger trenger man hjelp av helsepersonell. Du kan starte med å lese videre og ta en vurdering på om du ønsker å tå kontakt med Overvinne sine eksperter, eller om du får nytte av Overvinne.no sin selvhjelp.

 

Ulike typer ADHD

Tegn og symptomer 

Hvordan overvinne ADHD

 

På disse sidene finner du nyttig informasjon om ADHD/ADD. Du har sikkert god kjennskap til temaet fra før, men det kan være vanskelig å vite hva som er den oppdaterte kunnskapen. Derfor anbefaler vi at du likevel tar en kikk gjennom det du finner på Overvinne.no

Og uansett hvordan andre med ADHD/ADD har det, og uansett hva forskning viser, - så er du ekspert på deg selv. Derfor må du finne ut hva som er nyttig og hjelpsomt for akkurat deg. Vi håper at det du finner på Overvinne.no kan hjelpe deg også med å reflektere over hvordan du har det og hva du trenger for å overvinne plagene dine.

Overvinne

Overvinne

teamet består av en rekke psykologer, forfattere og redaktører. Målet er å skape god psykisk helse. Ved bruk av varm teknologi ønsker vi å nå flere enn samfunnet gjør i dag.

Svein Øverland

Artikkelen er gjennomgått og godkjent av Svein Øverland

er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barn og -ungdomspsykolog og familieterapi (2005). Svein har selv skrevet to fagbøker og vært kapittelforfatter i seks andre bøker.

Var denne artikkelen nyttig?