Overvinne App

Overvinne App

Hva er Overvinne App?

Overvinne App inneholder et digitalt behandlingsprogram for angst og depresjon med varighet på 14-15 uker. Behandlingsprogrammet er utviklet og kvalitetssikret av psykologer, og baserer seg på samme prinsipper som tradisjonell ansikt-til-ansikt behandling

  • Tilgang til informasjon, hjemmeoppgaver og filmer om relevante tema. 
  • Gir deg konkrete råd og anbefalinger tilpasset ditt behov.
  • Daglig registrering av følelser ved hjelp av smart teknologi.
  • Bygger på prinsipper som gjør selvhjelp mer motiverende (gamification).
  • Kan brukes som supplement til psykologbehandling, eller av deg på egen hånd.
  • Tilgjengelig for iPhone og Android.

 

Overvinne App er det nærmeste vi har en psykolog-simulator.

I tradisjonell behandling av psykolog, følger psykologen en slags «oppskrift» på hvilke tema han tar opp i timene. Det kalles en behandlingsmanual. De samme temaene er lagt inn i Overvinne App. Men i stedet for at du «går til psykologen», så «kommer psykologen til deg», via Overvinne App. Teknologien er smidig, interaktiv og lett å bruke. Det gjør at du kan bruke den når du vil og trenger den. Det blir som Netflix heller enn TV, du kan velge hva du trenger og bruke informasjonen når du vil. Og så mange ganger du vil.

I tillegg har Overvinne-teamet laget algoritmer som kan forutse dine følelsesmessige behov. Det skjer gjennom algoritmene som analyserer følelsesregistreringene dine. Algoritmene sender deg automatiserte lydfiler og råd direkte til telefonen din. Så kan du se gjennom rådene når det passer for deg. Lyd-rådene kommer på kvelden. Det er ofte da man trenger dem som mest. 

 

 

Overvinne

Overvinne

teamet består av en rekke psykologer, forfattere og redaktører. Målet er å skape god psykisk helse. Ved bruk av varm teknologi ønsker vi å nå flere enn samfunnet gjør i dag.

Var denne artikkelen nyttig?