Seksuelle vansker

Er det vanlig?

Det er vanlig å bekymre seg og det er vanlig å ha seksuelle vansker i løpet av livet. I følge en norsk omfangsundersøkelse har en av seks behov for hjelp med seksuelle problemer. Sliter du med lysten, ereksjonen, lubrikasjonen eller orgasmen er du ikke alene. Helse- og omsorgsdepartementets strategiplan for seksuell helse understreker at den psykiske- og fysiske helsen påvirker seksualiteten og omvendt. I strategiens forord står det: «Vi snakker fortsatt for lite og for sjelden om at seksualitet er en fantastisk kraft som kan gi god helse og høy livskvalitet». Derfor er det på Overvinne.no lov å ta opp absolutt alle frustrasjoner og lengsler relatert til seksualitet. Ingenting er for vanlig eller for uvanlig å reflektere over. Alt er greit å ta opp her fordi det kan bety mye for din livskvalitet.

 

Vekselvirkning

Endret helsetilstand, gir ofte endret seksualliv på godt og vondt; dette samspillet har fagfolk hos oss kunnskap om. Det betyr at hvis du får hjelp med andre vansker enn de seksuelle, så kan det få positive effekter for din seksualitet. Vi har en rekke eksempler på det. Søvnvansker kan gjøre kroppen utladet, men etter at veiledning og øvelser på Overvinne.no har gitt deg bedre søvn får kroppen din mer energi og overskudd til for eksempel seksuell aktivitet. Vi utvikler tilpassede tiltak som sammen kan gi deg bedre helse totalt sett, det inkluderer også den seksuelle helsen.

 

Går det over?

Seksualitet kalles ofte et overskuddsfenomen. Derfor er en av suksess-løsningene å finne ut hva som gir akkurat deg overskudd, lyst og energi til å være den du ønsker å være i sengen. Overskudd kan være enda mer påkrevd hvis du er i en relasjon og dere har forventninger om å fungere seksuelt sammen. Det er anbefalt å ta vare på egen individuell seksualitet uansett om du er singel eller i et parforhold. Nerve-ender, reflekser og seksuelle responser har godt av å bli vedlikeholdt gjennom livet ifølge nevrologer. Noen seksuelle vansker er såkalte lette vansker, og de er derfor kortvarige og går over av seg selv. Ikke sjelden skal det bare litt ny kunnskap til så løser problemet seg. Endringen kan da skyldes for eksempel fremskritt med en parallell behandling av et annet problem. Andre ganger trenger vi mer spesifikk sexologisk rådgivning og mer tid. Fagfolkene våre har en helhetlig forståelse av mennesket. Du er en person med mange roller, du er også et seksuelt vesen som kanskje ønsker at intimiteten i ditt liv skal fungere bedre enn nå.

 

Hva er seksualitet?

Seksualitet handler om mye mer enn samleier og orgasmer. Ikke minst handler det om å oppleve fysisk og følelsesmessig trygghet og nærkontakt både med seg selv og mennesker som er viktige for en. Det er en menneskerett å få være subjekt i eget seksualliv og kunne velge sine seksuelle aktiviteter. Når noe er påtvunget er det ikke seksualitet, men overgrep. Derimot er alt lov så lenge de seksuelle aktivitetene gjøres mellom jevnbyrdige voksne med samtykkekompetanse. Tilgang på kunnskap fremheves som en avgjørende faktor for å sikre en god seksuell helse og et tilfredsstillende seksualliv.

 

Ulike behov

Du som leser nå har kanskje et ønske om å investere mer kunnskap om seksualitet, kanskje opplever du ingen vansker nå. Du ønsker kanskje bare å utvikle mulighetene dine og å forstå mer av eget tenningsmønster. Det å være et seksuelt menneske handler om å ha behov for nærhet, trygge tilknytninger og ønske om å oppleve tilfredsstillende seksuelle stunder alene og med partner. Noen opplever det mest meningsfullt å ha et forpliktende tosomt kjærlighetsforhold. Andre praktiserer et mer åpent og friere seksualliv som kan inkludere flere seksualpartnere. Enkelte trives best helt uten seksuell praksis. Hvordan du definerer seksuallivet som meningsfullt er opp til deg. Har du derimot en annen å forholde deg til er det ulike behov og ulike seksualsyn som møtes. Det du definerer som et seksuelt problem er det ikke sikkert at partneren din definerer som et problem, og omvendt. Det å kunne snakke sammen uten å klandre eller dømme hverandre er veien til løsninger. Det kan vi hjelpe dere med.

 

Kolliderende tenningsmønstre

Det finnes alltid alternativer og kompromisser når seksuelle vansker oppstår. I stedet for å finne en ny partner kan man finne nye måter å tilfredsstille hverandres ønsker. At det mest intime ved parforholdet skal kunne fungere på begges premisser betyr mye for deres fellesskap. Kolliderende tenningsmønstre er svært vanlig for par å slite med. To personligheter har ofte lyst på forskjellige ting. Din seksualitet er formet siden du ble født og er en kombinasjon av arv og miljø. Du, som alle, bærer på et såkalt eget seksuelt skript som har fått bryne seg med kulturens skript. Normer i familien og samfunnet kan prege oss alle. Ofte er det ikke sykdommer eller funksjonsnedsettelser som er de vanskeligste utfordringene i seksuallivet, men våre ulike holdninger til hva som er rett og ikke rett å gjøre med kropper. Å bygge bro mellom to tenningsmønstre kan vi hjelpe dere med.

 

Tenningsmønstre

For mange i dag er seksualitet en viktig del av livskvaliteten og handler ikke bare om å forplante seg videre.  Alle utvikler sin seksualitet fra fødsel til død. Hver av oss har en egen prototyp eller et eget tenningsmønster. Det er mye ved seksualiteten vi ennå ikke har svar på, men vi vet at den er integrert i personligheten og sosialiseres hele livet. Det meste av det du tenner seksuelt på er ikke valgt. Har du et problematisk tenningsmønster kan det ikke avlæres, men du kan legge til nye tenningsmønstre som kan utkonkurrere det destruktive. Opplever du noe av din seksuelle tenning som problematisk kan du be om sexologisk rådgivning. Mange tenningsmønstre er friskmeldt. Etter bestemmelse fra helsedirektøren er følgende koder tatt ut av bruk i ICD-10 i Norge fra 1.februar 2010: ICD-10 F.64.1 Transvestittisme; F65.0 Fetisjisme; F65.1 Fetisjistisk transvestittisme; F65.5 Sadomasochisme; F65.5 Multiple forstyrrelser i seksuelle objektvalg.

 

Finn ut mer

Ofte når man opplever seksuelle vansker kan det være viktig å etablere trygghet i forhold til seksuelle relasjoner. Heldigvis finnes det både selvhjelp og en rekke ulike behandlingstilnærminger. Noe kan man gjøre selv, andre ganger trenger man hjelp av helsepersonell. Du kan starte med å lese videre og ta en vurdering på om du ønsker å tå kontakt med Overvinne sine eksperter, eller om du får nytte av Overvinne.no sin selvhjelp.
 

Ulike seksuelle vansker 

Tegn og symptomer 

Hvordan overvinne seksuelle vansker 

 

På disse sidene finner du nyttig informasjon om seksuelle vansker. Du har sikkert god kjennskap til temaet fra før, men det kan være vanskelig å vite hva som er den oppdaterte kunnskapen. Derfor anbefaler vi at du likevel tar en kikk gjennom det du finner på Overvinne.no

Uansett hva du leser om kvalitet og kvantitet i seksualliv her og andre steder - så er DU ekspert på deg selv. Derfor må du finne ut hva som er nyttig og hjelpsomt for akkurat deg. Vi håper at det du finner på Overvinne.no kan inspirere deg til å reflektere mer over hvordan du har det og hva du trenger for å overvinne plagene dine.

Stine Kühle-Hansen

Stine Kühle-Hansen

er autorisert seksualunderviser. Hun har studert sexologi både ved både universitetet i Agder og Oslo. Hennes fanesaker er å forbedre fagspråk om seksualitet.

Overvinne

Artikkelen er gjennomgått og godkjent av Overvinne

teamet består av en rekke psykologer, forfattere og redaktører. Målet er å skape god psykisk helse. Ved bruk av varm teknologi ønsker vi å nå flere enn samfunnet gjør i dag.

Var denne artikkelen nyttig?