Selvtester

StressTesten

StressTesten

Her er 10 utsagn om opplevd stress siste 7 dager. ...
ADHD/ADD
ADHD/ADD
Kryss av for den ruten som best beskriver hvordan ...
Hvordan har du det?
Hvordan har du det?
Hvordan har du hatt det det den siste uka? ...