Ivareta dine ansatte

Styrk bedriften

20 prosent av dine ansatte opplever psykiske vansker hvert år. Gi alle ansatte tilgang til kunnskapen og metodene som psykologene bruker i behandling.
Overvinne bedrift

Psykiske lidelser oppstår ikke over natta

Tidlig hjelp er viktig.

Psykiske lidelser utvikler seg ofte over tid, der vanskelige tanker og følelser gradvis utvikler seg til større problemer.

Mange lever derfor med symptomer over lang tid, noe som fører til tapt livskvalitet, dårligere funksjon og sporadiske sykemeldinger.

De færreste har hjelp tilgjengelig i denne perioden, og mange må derfor vente på at ting “går over av seg selv” – eller blir verre.

På tross av at det finnes god behandling, er det få som får tilgang til denne hjelpen før de opplever store personlige og profesjonelle konsekvenser.

Av over én million nordmenn som trengte hjelp, var det bare 150 000 som fikk det i 2019.

Så lenge man fremdeles er i jobb, er man ofte ikke syk nok for å få hjelp i dagens system.

  • 1 av 5 nordmenn har psykiske vansker som påvirker funksjonsevne og livskvalitet.
  • Rundt halvparten av befolkningen vil oppleve en periode som tilsvarer en psykiske lidelse i løpet av livet.
  • Terskelen for å få hjelp er høy. Ansatte får først tilgang etter de har blitt for syke for å møte opp på jobb.
  • 23 prosent av alt sykefravær er direkte knyttet til psykiske vansker og lidelser.

Psykiske vansker fører til hyppige og lange sykemeldings-perioder

De fleste psykiske sykemeldinger skyldes angst, depresjon eller lettere psykiske lidelser – lidelser som det finnes god behandling for. Dessverre får bare rundt 1 av 8 den hjelpen de trenger, noe som fører til at vanskelige situasjoner og perioder utvikler seg til lidelser og sykemeldinger.

Det finnes lite tilgjengelig hjelp for de som fungerer i dagliglivet, på tross av at de preges av vanskelige tanker og følelser.

Først etter funksjonsnivået har falt, og man går ut med sykemelding, får man hjelp i dagens system.

I 2. kvartal i 2022 var over 23% av alle tapte dagsverk direkte knyttet til psykiske lidelser.

Vår metode:

Behandle de underliggende årsakene

Angst, depresjon og andre psykiske vansker kan oppstå av vidt forskjellige årsaker. Men i de fleste tilfeller opprettholdes vanskene gjennom de samme atferdsmønstrene.

Frykt, fornektelse og unngåelse av egne følelser er vanligvis grunnen til at vanskelige følelser og tanker tar større og større plass.

Det er disse underliggende mekanismene Overvinne hjelper deg å håndtere. Da kan du møte dine egne følelser med forståelse heller enn frykt, og med mot heller enn unngåelse.
Svein Øverland er fagansvarlig i Overvinne

Få nyheter og faglige oppdateringer

Takk!
Noe gitt galt. Prøv igjen!

Legg inn e-postadressen din, så sender vi deg nyheter om Overvinne og nyheter fra forskning innen psykisk helse.

Din e-postadresse vil kun benyttes til nyhetsbrev fra Overvinne.no og vil ikke selges eller overdras til andre.

Overvinne Bedrift

Overvinne:

Verktøy som virker

Behandlingsprogrammet gir deg dypere innsikt i hvordan du kan forstå, godta og håndtere situasjonen din. Våre psykologer har satt sammen 14 kapitler der du lærer teknikker og verktøy vi vet fungerer.

Programmet bygger på de samme metodene og prosedyrene som brukes i moderne psykolog- konsultasjoner.
  • Gjennom teknikker og verktøy får du innsikt i nye måter å forstå og håndtere vanskelige tanker, følelser og situasjoner.
  • Overvinne er også egnet for å supplere psykologkonsultasjoner, slik at du kommer forberedt inn til psykologen og kan får hjelp mellom timene. Slik “kombinasjonsterapi” gjør hjelpen mer tilgjengelig og har samme effektiv en tradisjonell terapi*.

Bevist effekt på mental helse

Forskningen på bruk av digitale verktøy for mental helse er et nytt, men raskt voksende forskningsfelt.

Forskningen plasserer Overvinne som én av få forskningsstøttede verktøy som har bevist effekt: Det er klar sammenheng mellom bruk av Overvinne og bedre psykisk helse.

Les forskningen her.
Overvinne forskning
Preliminary findings of assessing mood through a therapy app
Vil du å ta en prat om hva Overvinne kan bidra med på din arbeidsplass?
Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622