Om Overvinne

Varm teknologi til folket

Vår visjon
Å bedre psykisk helse ved å kombinere interaktiv og Varm-Teknologi™ med evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Selv om dette høres litt komplisert ut, betyr det bare at vi skal gjøre vårt beste for å gi deg de riktigste og nyeste verktøyene.

Vi involverer medlemmene våre i utvikling og fremdrift. Vi bygger derfor artikler og informasjon på erfaringer og tilbakemeldinger fra både anonyme og åpne medlemmer i utvikling og testing. Overvinne samarbeider både med private og offentlige organisasjoner, og pasientorganisasjoner for å oppnå dette. Menneskene bak Overvinne er psykologer, leger, professorer og IT-sikkerhetseksperter. Alle har til felles at de er innovative, fremoverlente folk som alltid følger med på hva som skjer i siste forskning. Selskapet SuperEgo AS står bak Overvinne.

Henning Meier
Partner/Daglig leder

Henning Meier har sin utdannelse fra BI Oslo og ESADE Business & Law School. Han har 15 års erfaring fra farmasøytisk markeds- og selskapsledelse, samt forretningsutvikling i internasjonal legemiddelindustri. Han har vært markeds- og produktsjef i AstraZeneca i Oslo og Madrid, samt ledet Johnson & Johnson sin CNS divisjon i Norge.

Henning er medgründer av flere norske merkevareselskaper med internasjonal tilstedeværelse og har i en årrekke engasjert seg i prosjekter innen psykisk helse og vaksineutvikling for utviklingsland. Henning er glad i mennesker og deres historier. Han brenner for gode kundereiser og filosofien om at det er brukerens behov som styrer hvordan produktet og tjenesten skal være.

Svein Øverland
Psykologspesialist

Svein Øverland er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi (2005) og spisskompetanseutdanning i rettspsykiatri. Svein er ansatt som leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet og er rådgiver for Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og Politiet. For tiden har han deltidspermisjon ved Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved avdeling Brøset.

Svein har videreutdanning i blant annet Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT), Aggresion Replacement therapy (ART), og traumebehandling (EMDR). Svein har har skrevet tre fagbøker; Selvskading: en praktisk tilnærming (2006), Stalking: forståelse, risikovurdering og håndtering (2012) og Bonusfamilien (2020) og bidratt som kapittelforfatter i ni andre bøker. Sammen med psykolog Hans Andreas Knudsen, har han også psykologi-showet Når Ulven Kommer på Litteraturhuset i Trondheim og Trønder-TV.

Les mer om SuperEgo AS

Hjelp til alle

Samfunnets stigmatisering av mentale helseutfordringer, ventetid og tilgjengelighet er blant årsakene til at mange vegrer seg for å oppsøke hjelp.

Med Overvinne vil ditt behandlingsløp tilpasser seg dine behov og din utvikling gjennom vår app som er din personlige space i Overvinne. Her får du hjelpemidler, tips og råd, veiledning og oppfølging.

Har du noe du vil Overvinne? Kom i gang med medlemskap hos oss.

Åpenhet

Gjennom tett samarbeid med forskere, psykologer, leger, pasientorganisasjoner, og fagfolk er Overvinne bygget for å øke bevissthet om psykisk helseproblematikk, samt for å redusere stigma som omgir psykiske utfordringer hos folk flest.

Overvinne vil på en trygg og vitenskapelig måte oppfordre folk til å søke støtte når og der de trenger det, og gjøre tilgjengelig denne støtten på et forståelig vis uten å være påvirket av tredjeparter.

Har du noe du vil Overvinne? Kom i gang med medlemskap hos oss.

Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622