Personvernerklæring

Personvern-erklæring


Hva vet vi om deg - og hva bruker vi det til? 

Overvinne er laget for å hjelpe deg som opplever psykologiske vansker eller utfordringer, eller deg som vil holde deg god psykisk form. Om du ønsker å få tilgang til alt innholdet på nettsiden ber vi deg om å registre deg selv og gjennomføre spørreundersøkelser. Vi ønsker at du skal ha kontroll over det du deler med oss og vite at det er anonymt og kryptert. Sett deg gjerne inn i dette slik at du forstår vår praksis om hvordan vi samler inn, bruker, deler og tar vare på dine personopplysninger.

Hva vil kryptert si? 

Kryptert vil si at informasjonen «skjules» med en nøkkel, og kan ikke leses eller låses opp før man bruker den riktige nøkkelen. For å få til dette bruker vi utbredte og anerkjente algoritmer (en slags kodeserie som løser problemer) og metoder, sammen med en nøkkellengde som er tilstrekkelig.

Hva menes med personopplysninger?

Personopplysninger er data og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Dette kan for eksempel være navnet ditt, bosted, telefonnummer, e-postadresse og ip-adresse, eller en kombinasjon av disse som gjør det mulig å anslå hvilken person som befinner seg bak dataene.

All bruk av personopplysninger regnes som behandling av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av disse.
Overvinne eies og driftes av psykologi- og teknologiselskapet Overvinne AS. Overvinne samler inn og bruker personopplysninger, data som kan knyttes til våre brukere og medlemmer. Vi har ansvar for å håndtere dine opplysninger og data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og forventninger som du som bruker har.  Det er Overvinne som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen.

Hva bruker Overvinne mine data til?

Overvinne samler inn og bruker data for å kunne tilby alle våre brukere gode og trygge digitale tjenester. Vi bruker data til å:

Vi jobber hardt for å gjøre det lett å forstå hvordan og hvorfor vi bruker data. Listen over er bare en oversikt.
Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre dette på en sikker og god måte i samsvar med de forventningene brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. 

Videre må vi sørge for at persondataene slettes når formålet med behandlingen er oppnådd. 

Informasjon Overvinne samler inn

Vi samler inn informasjon på to måter: Informasjon du oppgir til tjenesten og informasjonskapsler bygget inn i tjenesten. 

Informasjon du oppgir til Overvinne:

Typer av personlig informasjon som du oppgir til Overvinne inkluderer:

Informasjon samlet inn via informasjonskapsler

Tjenesten samler automatisk inn, gjennom våre servere og ved bruk av informasjonskapsler, informasjon som forteller oss hvordan du tar i bruk Overvinne. En informasjonskapsel er en tekstfil som lagres på din datamaskin eller mobiltelefon av serveren til hjemmesiden. Hver informasjonskapsel inneholder anonymisert informasjon om hvordan du bruker hjemmesiden og tjenester, som gir oss muligheten til å videreutvikle og oppdatere opplevelsen din av våre produkter og tjenester. 

Dersom du ønsker det er det mulig å deaktivere informasjonskapsler ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær samtidig oppmerksom på at dersom du blokkerer enkelte informasjonskapsler kan du risikere at du ikke får; registrert deg, logget inn på Overvinne, tilgang til deler av Overvinne eller fullt ut benytte deg av Overvinne.

Denne listen over informasjonskapslene som brukes på våre nettsider gir en kort forklaring på hvorfor de brukes:


Hvor lenge lagrer Overvinne personopplysningene mine?

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger varierer avhengig av formålet med behandlingen. I Overvinne har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder. Du kan finne detaljert informasjon om våre rutiner for lagringstid her. 

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at Overvinne fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskap som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss, og har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at tjenesteleverandører heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Overvinne sin bruk av databehandlere vurderes grundig for informasjonssikkerhet, for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlige databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med lovens krav.
Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU, er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvilke rettigheter har jeg – og hvordan går jeg frem til å benytte meg av rettighetene mine?

Dine personopplysninger er dine data og du har sterke rettigheter; du har rett til å få innsyn i opplysningene dine, du har rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg, og du kan be om at databehandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Visse data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller få overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. 

Nedenfor forklarer vi disse rettighetene nærmere, i tillegg til også å beskrive hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene. Dersom du ikke vet om Overvinne behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte Overvinne. 

Du har rett til å motsette deg og begrense behandling. I enkelte sammenhenger har vi anledning til å behandle personopplysninger dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre legitime interesser, forutsatt at personers rettigheter og personvern ikke veier tyngre. I slike tilfeller har du rett til å protestere mot at Overvinne behandler personopplysninger om deg. Som hovedregel vil vi da stanse denne behandlingen av personopplysninger, og dette gjelder uten unntak dersom formålet med behandlingen er direkte markedsføring. I enkelte sammenhenger har du også anledning til å be om at behandlingen av dine personopplysninger stanses eller begrenses. Dersom du benytter deg av denne rettigheten, kan opplysningene dine kun behandles basert på et samtykke fra deg eller for enkelte andre formål som fremgår direkte av personopplysningsloven. Nærmere informasjon om denne rettigheten finner du på hjemmesidene til Datatilsynet. 

Du kan enkelt administrere dine samtykker i innstillingene på Min Side.

Du har rett til få kopi av dine data i et digitalt format (rett til dataportabilitet). Du har under enkelte omstendigheter rett til å motta opplysninger som du har gitt oss i et digitalt format. Dersom det er teknisk mulig og forsvarlig, har du også rett til å få informasjon om deg overført til en annen virksomhet. Denne retten gjelder kun opplysninger som behandles med automatiserte metoder og som har grunnlag i samtykke fra deg, eller som behandles som ledd i å oppfylle en avtale med deg. Retten til dataportabilitet omfatter kun opplysninger som du har gitt oss, enten direkte gjennom for eksempel kontaktskjemaer eller som er generert gjennom din bruk av våre tjenester. 

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og personvern, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi andre lovkrav eller hensyn medfører krav til lagringstid.

Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger kan behandles av Overvinne, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?
Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til et bestemt formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som samtykket gjelder for. Du kan enkelt administrere dine samtykker ved å logge inn på Min Side.

Klager, innspill eller andre henvendelser

En av våre viktigste oppgaver er å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller andre innspill, kan du kontakte oss. 

Retting og sletting av personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og oppdaterte. Hvis du oppdager feil, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss slik at opplysningene kan bli rettet. Du kan også kontakte oss dersom du ønsker at opplysninger skal slettes. Vi vil ikke lagre personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og lovpålagte plikter vi har, for eksempel i henhold til regnskapslovgivningen. 

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Om du har noen spørsmål angående personvern, kontakt oss gjerne:

post@overvinne.no

Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622