Velkommen til Overvinne!

Når du har person- eller helseforsikring hos If eller Vertikal Helse, får du automatisk medlemskap hos Overvinne. Da får du tilgang til Overvinne App som fungerer som en psykolog i lomma.

Overvinne app inneholder et digitalt selvhjelpsprogram, bestående av korte videoer, lydfiler, stemningsrapporter og artikler. Programmet er utviklet av psykologer. Appen kan gjøre det enklere å ta det første steget.

Man gjennomgår et behandlingsløp i eget tempo og appen tilpasser seg til dine følelsesmessige behov. Med Overvinne får du hjelp når og hvor du vil.

Last ned appen

Overvinne gjennom forsikring

Når du har person- eller helseforsikring hos If eller Vertikal Helse, får du automatisk medlemskap hos Overvinne. Da får du tilgang til Overvinne som fungerer som en psykolog i lomma.

Appen inneholder et digitalt selvhjelpsprogram, bestående av korte videoer, lydfiler, stemningsrapporter og artikler. Programmet er utviklet av psykologer. Appen kan gjøre det enklere å ta det første steget.

Man gjennomgår et behandlingsløp i eget tempo og appen tilpasser seg til dine følelsesmessige behov. Med Overvinne får du hjelp når og hvor du vil.

Last ned appen
Overvinne Forsikring

Bedre mental helse for deg som ansatt

Det er viktig at alle har det bra på jobb, både fysisk og psykisk. God mental helse henger tett sammen med læring, kreativitet, produktivitet og positive relasjoner. 50 % av oss vil i løpet av livet ha behov for å gå til psykolog, og dette rammer ofte bedriften som får ansatte som ikke leverer optimalt og i verste fall sykemelder seg.

Overvinne er laget for at mennesker skal få hjelp når og hvor de ønsker – tilrettelagt på egne premisser. Det betyr at man også kan stå i jobb selv om man har mentale utfordringer.

Overvinne forsikring

Bedre mental helse for deg som ansatt

Det er viktig at alle har det bra på jobb, både fysisk og psykisk. God mental helse henger tett sammen med læring, kreativitet, produktivitet og positive relasjoner. 50 % av oss vil i løpet av livet ha behov for å gå til psykolog, og dette rammer ofte bedriften som får ansatte som ikke leverer optimalt og i verste fall sykemelder seg.

Overvinne er laget for at mennesker skal få hjelp når og hvor de ønsker – tilrettelagt på egne premisser. Det betyr at man også kan stå i jobb selv om man har mentale utfordringer.

Hvordan ta i bruk Overvinne:

Det er enkelt å komme i gang med Overvinne. Last ned appen fra Google Play eller App store, eller bruk vår web-app

Er du privatkunde kan du finne avtalenummeret på Mine sider på Vertikal Helse.
Er du bedriftskunde kan du få avtalenummeret av din arbeidsgiver eller ved å kontakte Vertikal Helse (en del av If).

Last ned appen

FAQ

DIGITAL EFFEKTIVITET

Online psykolog kan være like effektivt som å møte psykolog ansikt til ansikt. Opprinnelig var man bekymret for at det å være på hver sin skjerm på to ulike steder kunne gjøre utbyttet av terapi dårligere, siden man ikke oppnådde samme relasjon og mulighet for kommunikasjon som ansikt-til-ansikt. Nå har flere studier vist at relasjonen mellom psykolog og pasient er like god online som offline, i tillegg til at behandlingsutbyttet er like godt.

Med Overvinne har du muligheten til å oppnå samme resultater som hos en tradisjonell psykolog. Du får i tillegg tilgang til digitalt behandlingsprogram i Overvinne app. Nå kan du få hjelp hvor du vil, når du vil. Dette åpner for at flere kan søke hjelp. Så noen kan kanskje argumentere for at det er mer effektivt?

DIGITALE FORDELER

Vi i Overvinne vil gjøre vårt beste for å sikre at du skal få det bra, og vi tror at kombinasjonen av videoterapi med psykolog sammen med digitalt behandlingsprogram i Overvinne app vil gi deg størst behandlingseffekt. Denne kombinasjonen kalles «Blended care» (blandingsterapi) og er godt dokumentert gjennom forskning.

Du har konsultasjoner (video) med psykolog for samtale og oppfølging akkurat som i vanlig terapi. I tillegg får du tilgang til behandlingsprogram i Overvinne app som du bruker mellom timene. Hjemmeoppgaver som pasienten gjør utenfor terapien gir bedre behandlingsresultater, fremmer motivasjon og innsats, og styrker den terapeutiske alliansen (samarbeidet mellom pasient og terapeut). Samtidig er Overvinne-psykologen tilstede for å veilede, hjelpe og motivere. Dette har vist at effekten av terapien går opp samt at andel som slutter i terapi går ned. Blended care har vist seg å være svært effektiv, og i enkelte tilfeller et bedre alternativ.

En annen fordel er økt tilgjengelighet på psykologisk behandling for deg som av geografiske årsaker ikke har tilgang til psykologtjenester, eller hvis man på grunn av frykt for stigmatisering ikke ønsker fysisk møte på psykologkontor.

Overvinne kan også frigjøre deg fra fysisk oppmøte slik at du sparer tid. Du kan gjennomføre en videokonsultasjon hjemme eller på jobb, og det frigjører deg fra reisen til og fra et psykologkontor.

DATASIKKERHETEN
  • Vi i Overvinne tar datasikkerhet og personvern på alvor. Derfor har vi utviklet Overvinne-plattformen på grunnlag av retningslinjer for datasikkerhet og personvern fra Datatilsynet og Personvernforordningen fra EU (GDPR).

  • Nettsiden Overvinne.no bruker kryptering gjennom HTTPS.
  • Videokonsultasjon med psykolog på Overvinne benytter teknologi som krypterer samtalen. Det gjør at du som pasient kan være sikker på samtalen forblir mellom deg og psykologen.
  • Overvinne benytter to-trinnsbekreftelse (2-FA) fra BankID når du logger inn. BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. BankID benytter to-trinnsbekreftelse, det betyr at du i tillegg til passord må angi en engangskode hver gang du logger inn.
  • Her kan du lese mer om Overvinne sin personvernerklæring: https://overvinne.no/nyttige-lenker/personvernerklæring

VÅRE PSYKOLOGER

Alle psykologene som jobber i Overvinne har spesiell interesse for online terapi, og er utvalgt og kvalitetssikret av fagpersoner i Overvinne med høy kompetanse innen online terapi. Alle psykologene er trenet i bruken av Overvinne-plattformen for online terapi og kan veilede pasienten i bruken av behandlingsprogram i Overvinne app. Psykologene nedenfor har bidratt til at innholdet i behandlingen på Overvinne klinikken følger retningslinjene for god digital behandling.

Patrick A. Vogel: Patrick A. Vogel er professor emeritus i klinisk psykologi ved Psykologisk Institutt. Han er spesialist i klinisk psykologi og forsker på psykiske lidelser. Han har vært spesielt opptatt av utvikling av nye behandlingsmetoder baser på kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Han har deltatt i flere prosjekter for behandling av depresjoner, personlighetsforstyrrelser og angstlidelser. Han har nylig gjennomført to studier hvor videokonferanse teknologi har vært anvendt som et ledd i vellykket behandling av tvangslidelser (OCD).

Svein Øverland: Svein Øverland er psykolog (1996) med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi (2005). Svein er medgründer i SuperEgo, firmaet bak Overvinne. Han er ansatt som seksjonssjef ved avdeling Brøset, St. Olavs Hospital og er rådgiver i Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har gjennomført spisskompetanseutdanning i retts og sikkerhetspsykologi og har videreutdanning i Dialektisk atferdsterapi (DBT), Metakognitiv terapi (MCT), Aggression Replacement Therapy (ART), traumebehandling (EMDR). Han er redaktør i tidsskrift for Sexologi og har skrevet artikler om seksualitet der og i flere tidsskrifter. Han har skrevet to fagbøker; Selvskading: en praktisk tilnærming (2006) og Stalking: forståelse, risikovurdering og håndtering (2012). Han har også bidratt som kapittelforfatter i seks andre bøker.

Du finner flere av våre psykologer ved å klikke på denne lenken her.

REFERANSER

1) Cook, J. E. & Doyle, C., 2004.Working Alliance in Online Therapy as Compared to Face-to-Face Therapy: Preliminary Results, s.l.: Cyberpsychology & behavior.
2) Domhardt, M., Geblein, H., von Rezori, R. E. & Baumeister, H., 2018. Internet- and mobile-based interventions for anxiety, Potsdam: Wiley.
3) Etzelmuller, A. et al., 2018. Patient’s experience with blended video- and internet based cognitive, Nuremberg: Elsevier VB.
4) Fitzpatrick, M. et al., 2018. «Blended» therapy: The development and pilot evaluation of an internet-facilitated cognitive behavioral intervention to supplement face-to-face therapy for hoarding disorder., Melbourne: Department of psychological sciences.
5) Gjervan, K. & Walderhaug, L. P., 2019. Effekten av internettbasert kognitiv atferdsterapi (iCBT) mot panikklidelse i Vestfold, Vestfold: Kognitiv.no.
6) Kazantsis, N., Ronan, K. & L’Abate, L., 2005. Using homework assignments in cognitive behaviour therapy, s.l.: s.n.
7) Loucas, C. E. et al., 2014. E-therapy in the treatment and prevention of eating disorders: A systematic review and meta-analysis, London: Behaviour research and therapy.
8) Massoudi, B. et al., 2017. Blended care vs. usual care in the treatment of depressive symptoms and disorders in general practice [BLENDING]: study protocol of a non-inferiority randomized trial, s.l.: BMC Psychiatry.
9) Stubbings, D., Rees, C., Roberts, L. & Kane, R., 2013. Comparing in-person to videoconference-based cognitive behavioral therapy for mood and anxiety disorders: randomized controlled trial., Perth: School of psychology and speak pathology.
10) T, B. et al., 2011. Internet-based treatment of depression: a randomized controlled trial comparing guided with unguided self-help., s.l.: s.n.
11) Weisel, K. et al., 2018. Efficacy and cost-effectiveness of guided and unguided internet- and mobilebased indicated transdiagnostic prevention of depression and anxiety (ICare, Tyskland: Elsevier VB.
12) Weisel, K. et al., 2018. Transdiagnostic Tailored Internetand Mobile-Based Guided Treatment, 2018: Frontiers in psychiatry.
13) Yuan-yuan, Y. et al., 2015. Internet-Based Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (ICBT-i) Improves Comorbid Anxiety and Depression—A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Chongqing: s.n.

Overvinne og NTNU
Overvine og Oslo Universitetssykehus
Overvinne og advokatfirmaet simonsen vogtwiig.
KPMG og overvinne
DNB og overvinne
SINTEF og overvinne
Innovasjon Norge og overvinne
If Forsikring og overvinne
BDO og overvinne
Hertervig Forlag og overvinne
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning og overvinne
Colombia University og overvinne
Ecura og overvinne
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622