Vilkår for kjøp og bruk av tjenester i SuperEgo AS

Sist oppdatert: 04.06.2021

Innledning

Overvinne.no eies og driftes av psykologi- og teknologiselskapet SuperEgo AS. Når du kjøper abonnement på Overvinne.no, inngår du avtale med SuperEgo AS, med organisasjonsnummer 913820622. SuperEgo AS driver gjennom Overvinne.no omsetning av helsetjenester som er omfattet av helsepersonelloven. 

Denne avtalen regulerer rettigheter og plikter ved kjøp av abonnement og annen bruk av tjenester på Overvinne.no fra SuperEgo AS.

Overvinne.no bruker BankID som påloggingsløsning og elektronisk betalingstjeneste. Når du blir abonnent eller registrerer en brukerkonto på Overvinne.no, inngår du en brukeravtale som beskriver og regulerer Overvinne.no sin bruk av opplysninger som samles inn. Alle kunder og medlemmer må opprette en konto for å benytte det fullstendige innholdet på Overvinne.no. Brukernavn og passord på Overvinne.no er personlig og skal aldri distribueres til andre.

Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene i sin helhet, blant annet for å forstå hvordan dine personopplysninger behandles av Overvinne.no. Fra tid til annen vil vi uten nærmere varsel oppdatere disse vilkårene. Ved større endringer vil du bli bedt om å lese gjennom og akseptere vilkårene på nytt.

Bestilling og betaling 

Dersom du allerede har opprettet en brukerkonto på Overvinne.no, bruker du samme påloggingsinformasjon ved kjøp av mobilapplikasjoner eller andre tjenester fra SuperEgo.
Aldersgrensen for å bli medlem på Overvinne.no er fylte 16 år. Medlemskapet på Overvinne.no er bare til personlig bruk.

Du kan inngå avtale om abonnement for ulike abonnementsperioder. Gjeldende alternativer og priser finner du på Overvinne.no sine nettsider. Nye priser og produktendringer kunngjøres på nettsidene senest 14 dager før iverksettelse. Nye priser gjøres gjeldende også for abonnement som før prisendringen er forskuddsbetalt etter tidligere pris. 
Alle abonnement forskuddsbetales for avtalt termin. Tilgang til digitale tjenester aktiveres ved bestilling. Ved manglende betaling vil abonnementet stoppes.
Gjeldende betalingsterminer på Overvinne.no har følgende avgrensninger: 1 måned = 30 dager, 1 kvartal = 91 dager, 1 halvår = 182 dager, 1 år = 365 dager. 
Gyldig betalingsmiddel på Overvinne.no er kredittkort. Det er ikke mulig å midlertidig stoppe et digitalt abonnement.

Ved kjøp av en av SuperEgo sine digitale tjenester gjennom Apples iTunes App Store gjelder Apples brukervilkår for registrering og kjøp. Det samme prinsipp gjelder for Google Play. Slike kjøp vil ikke bli registrert hos SuperEgo, og abonnementene og tjenestene administreres i din iTunes-konto og ikke på Overvinne.no sine nettsider. 

Varighet og oppsigelse

Ditt medlemskap fornyes automatisk med den abonnementsperioden du har valgt inntil du eventuelt sier opp abonnementet. Tjenestene er uansett tilgjengelig ut den perioden du allerede har betalt for. Medlemskap på Overvinne.no uten avtalt bindingstid kan når som helst sies opp med virking fra neste terminforfall. Manglende betaling anses som oppsigelse.

Abonnementsholder er egenansvarlig for abonnement og betaling, og må selv sørge for at eventuell kansellasjon gjøres korrekt. Administrering av abonnement gjøres selv av abonnent på Min side > Konto og abonnement -> Avslutt abonnementovervinne.no


Angrerett 

Ved kjøp av abonnement på Overvinne.no har du angrerett i henhold til angrerettlovens bestemmelser.

Du mottar angrerettskjema i forbindelse med bestillingen, og kan gå fra avtalen ved å gi oss melding om dette innen 14 dager etter at angrerettskjemaet er mottatt.

Tekniske krav for bruk av Overvinne app og Overvinne video app

Våre apper støtter de nyeste versjonene av Android og iOS (iPhone). Vi forsøker å tilby bakoverkompatibilitet så godt det lar seg gjøre, men på grunn av sikkerhetsmessige og praktiske hensyn er det ønskelig å benytte siste versjon av operativsystemet for enten Android eller iOS. 

Redusert funksjonalitet og andre tekniske vansker kan forekomme på versjoner av: 

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Reklamasjoner

Dersom du ønsker å reklamere på varen du har kjøpt, ber vi deg ta kontakt med oss via post@overvinne.no eller Kundestøtte på Overvinne.no.

Rettigheter 

Alle rettigheter til tjenester og innhold fra Overvinne.no tilhører SuperEgo AS. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere eller på annen måte mangfoldiggjøre slikt innhold uten skriftlig avtale med redaksjonen i Overvinne.no og / eller SuperEgo AS. 

Ansvar ved nedetid, eller tekniske problemer  

Overvinne.no sine tjenester kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. SuperEgo AS vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi deg informasjon om begrensninger.

Om leveranser fra Overvinne.no uteblir som følge av streik, lockout eller andre leveringsproblemer utenfor vår kontroll (force majeure), vil vårt erstatningsansvar begrenses oppad til det du har betalt for tilsvarende tidsrom. Ved uteblitt eller vesentlig forsinket tjeneste, vil Overvinne.no tilbakeføre deg det som er betalt for medlemskapet i tilsvarende tidsrom forutsatt at du snarest melder fra om dette til Overvinne.no via post@overvinne.no eller Kundestøtte på Overvinne.no.
Som vesentlig forsinket tjeneste anses nedetid til 3 timer, eller mer.  

Overvinne.no er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt. 

Behandling av personopplysninger

SuperEgo AS er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold på Overvinne.no og hos SuperEgo AS.
For mer om personvern, les personvernerklæringen.

Samtykke til Markedsføring

Som aktiv og betalende kunde vil vi aldri ringe deg, eller sende deg tilbud og annen reklame for tredjeparter. Hvis du ikke har et aktivt medlemskap i Overvinne.no, vil du bare motta elektronisk markedsføring dersom du har gitt særskilt samtykke til det. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring kan du følge avmeldingslenke i markedsføringshenvendelsene du mottar.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500, eller www.forbrukerradet.no.
Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om våre brukervilkår, ta gjerne kontakt med oss på post@overvinne.no, eller Kundestøtte på denne siden.

Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622