Vitenskapen bak Overvinne

Utviklet av anerkjente norske fageksperter

"Vi i Overvinne tror at du selv vet best hva du trenger. Samtidig vet vi at du overvinner utfordringene dine lettere og mer effektivt om du lar oss hjelpe deg. Med dyktige psykologer og varm teknologi gir vi hjelp på en ny måte. Vi er der for deg når du trenger det, og på den måten du vet er best for deg."

Svein Øverland
Psykologspesialist og fagansvarlig

Psykologspesialist Svein Øverland
Psykologspesialist

Spesialist i barne- og ungdomspsykologi og familieterapi. Han er også redaktør for tidsskriftet Sexologi og har skrevet to fagbøker.

Psykologspesialist Patrick Vogel
Professor emeritus

Professor emeritus ved Institutt for Psykologi, NTNU
Spesialist i klinisk psykologi og forsker på psykiske lidelser.

Overvinne bygger på de samme prinsipper og manualer psykologer bruker i vanlig ansikt-til-ansikt terapi. Behandlingsprogrammet og andre funksjoner i appen baserer seg på såkalt tredje-generasjons kognitiv atferdsterapi og et transdiagnostisk perspektiv (Dear et al., 2016). Det betyr at man er mer opptatt av mulige løsninger heller enn hvorfor man har fått problemer, og mer opptatt av de enkelte utfordringer man har enn av diagnoser.

Svein Øverland og Patrick A. Vogel har utviklet innholdet i behandlingsprogrammet og bidratt til at Overvinne klinikken følger retningslinjene for god digital behandling (Vogel, 2022).

Svein Øverland er psykologspesialist med spesialisering i barne- og ungdomspsykologi, familieterapi og rettspsykologi. Han er også redaktør for tidsskriftet Sexologi og har skrevet to fagbøker.  

Patrick A. Vogel er professor emeritus ved Institutt for Psykologi, NTNU. Han er spesialist i klinisk psykologi og forsker på psykiske lidelser.

Vitenskapen bak

Overvinne følger nasjonale og internasjonale anbefalinger (Ebert et al., 2018) og utvikler produkter 1) for å forbedre tradisjonelle intervensjoner, for eksempel e-helse eller bruk av digitale verktøy for å øke daglig overvåking av humør, tanker og atferd i kognitive atferdsintervensjoner (Ebert et al., 2018), 2) til bruk av menneskelig støtte fra psykologer og terapeuter og 3) for bruk uten støtte fra helsepersonell og kan derfor gjøres lettere tilgjengelig (Muñoz et al., 2018).  

Det er nå betydelige bevis på at alvorlige depressive episoder og generalisert angstlidelser kan forebygges og behandles effektivt med psykologiske intervensjoner (Cuijpers, 2017; Cuijpers et al., 2010, 2014). Men psykologiske intervensjoner i form av ansikt-til-ansikt terapi er også svært ressurs- og tidskrevende, og mange nordmenn får derfor ikke den hjelpen de trenger (Torvik et al., 2018).

Digitale verktøy brukt som egenveiledet selvhjelp (brukt uten hjelp av helsepersonell) har vist seg å ha signifikant effekt på symptomer på angst og depresjon. Studier viser at digitale verktøy brukt som egenveiledet selvhjelp er effektivt for de som gjennomfører behandlingen (Morgan et al., 2017). Videre viser forskning at selvhjelp og psykologisk intervensjoner kan forhindre depresjon i opptil 50 % av tilfellene (Cuijpers et al., 2021). De siste årene har dessuten dokumentert at digital selvhjelp har effekt mot depresjon og lignende tilstander, og at effektivitet øker ytterligere dersom det støttes av psykologer eller annet helsepersonell (Rigabert et al., 2020).

Kombinasjonsterapi (Blended therapy)

Overvinne kan både brukes alene i form av en app eller i kombinasjon med psykologbehandling. Psykologene i Overvinne er opplært i bruk av Overvinne app, andre digitale løsninger og skjerm-basert terapi. Når dette brukes sammen, omtales det som “kombinasjonsterapi” (blended therapy). Ved kombinasjonsterapi planlegger pasienten og psykologen sammen hvordan Overvinne appen og andre digitale løsninger brukes mellom konsultasjonene. Meta-analyser basert på randomiserte kliniske studier viser at kombinasjonsterapi kan gi nytteverdi ved psykiske lidelser som depresjon, angst, søvnløshet (insomni) og posttraumatisk stresslidelse (PTSD) (Ebert et al., 2018).  

Kombinasjonen av ansikt-til-ansikt terapi med digitale verktøy øker potensielt effekten av psykologisk behandling, samtidig som man senker kostnaden ved behandling (Ebert et al., 2018).

Videoterapi

Det var i mange år skepsis knyttet til om psykoterapi og digital veiledet selvhjelp hadde samme effekt som tradisjonell terapi og veiledet selvhjelp. De siste årene har derimot vist at videoterapi er effektivt for en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og tilpasningsforstyrrelser (Varker et al., 2019), så vel som for rusmisbruk, spiseforstyrrelser og andre problemer (Slone et al., 2012). For PTSD (Posttraumatisk stresslidelse) har forskning sammenliknet effekten av ansikt-til-ansikt terapi med videokonsultasjon, og for de fleste med PTSD er videokonsultasjon like effektivt som ansikt-til-ansikt terapi. (Turgoose et al., 2018).

Noen psykologer opplever at det er mer utfordrende å tolke non-verbal kommunikasjon, men dette kan kompenseres for gjennom tilpasset bruk og god opplæring i bruk av plattform. Videre viser forskning at pasienter og brukere opplever like god behandlingsallianse ved videoterapi som ved ansikt-til ansikt behandling (Thomas et al., 2021)

Overvinneklinikken

Psykologspesialist Hans Andreas Knutsen er klinikkleder for Overvinneklinikken.  

Psykologene som er tilknyttet til Overvinne er organisert i Overvinneklinikken. Alle psykologer i Overvinneklinikken er autorisert av Helsedirektoratet.
Overvinneklinikken tilbyr hovedsakelig online videokonsultasjon, men enkelte psykologer tilbyr også fysisk konsultasjon.  

Her kan kunder booke konsultasjon direkte og gi tilbakemeldinger til psykolog mellom konsultasjoner. Alle psykologene er opplært i bruken av Overvinne-plattformen for online terapi (Vogel, 2022) og kan veilede pasienten i bruken av behandlingsprogram i Overvinne.

Vår egen forskning

Vår egen forskning viser at Overvinne har signifikant effekt, der brukerne våre opplever mer positive følelser etter hvert som de bruker appen. Disse funnene ble først presentert på "Health Innovation day" 18. Januar 2023. Du kan se hele posteren her.

Kilder

Cuijpers, P. (2017). Four decades of outcome research on psychotherapies for adult depression: An overview of a series of meta-analyses. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 58(1), 7–19. https://doi.org/10.1037/cap0000096

Cuijpers, P., Sijbrandij, M., Koole, S., Huibers, M., Berking, M., & Andersson, G. (2014). Psychological treatment of generalized anxiety disorder: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 34(2), 130–140. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2014.01.002

Cuijpers, P., Smit, F., Bohlmeijer, E., Hollon, S. D., & Andersson, G. (2010). Efficacy of cognitive–behavioural therapy and other psychological treatments for adult depression: Meta-analytic study of publication bias. British Journal of Psychiatry, 196(3), 173–178. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.109.066001

Cuijpers, P., Pineda, B.S., Quero, S., Karyotaki, E., Struijs, S. Y., Figueroa, C. A., Llamas, J. A.,Furukawa, T. A., & Muñoz, R. F. (2021). Psychological interventions toprevent the onset of depressive disorders: A meta-analysis of randomizedcontrolled trials. Clinical Psychology Review, 83, 101955.https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101955  

Dear, B.F., Staples, L.G., Terides, M.D., Fogliati, V.J., Sheehan, J., Johnston, L., Kayrouz, R., Dear, R., McEvoy, P.M., Titov, N., (2016). Transdiagnostic versus disorder-specific and clinician-guided versus self-guided internet-delivered treatment for social an- xiety disorder and comorbid disorders: a randomized controlled trial. J. Anxiety Disord. 42, 30–44. http://dx.doi.org/10.1016/j.janxdis.2016.05.004

Ebert, D., Van Daele. T., Nordgreen, T., Karekla, M. Compare, A. Zarbo, C. Brugnera, A., Øverland, S., Trebbi, G., Jensen, K. L., Kaehlke, F. & Baumeister, H. (2018). Internet- and Mobile-Based Psychological Interventions: Applications, Efficacy, and Potential for Improving Mental Health. European Psychologist. 23, 2, s. 167–187 https://psycnet.apa.org/record/2018-23611-006

Morgan, C., Mason, E., Newby, J.M., Mahoney, A.E.J., Hobbs, M. J., McAloon, J., Andrews, G. (2017) The effectiveness of unguided internet cognitive behavioural therapy for mixed anxiety and depression, Internet Interventions, 10, 2017, Pages 47-53, ISSN 2214-7829, https://doi.org/10.1016/j.invent.2017.10.003

Muñoz, R. F., Chavira, D.A., Himle, J. A., Koerner, K., Muroff, J., Reynolds, J., Rose, R. D., Ruzek, J.I., Teachman, B. A., & Schueller, S. M. (2018). Digital apothecaries: Avision for making health care interventions accessible worldwide. MHealth,4, 18–18. https://doi.org/10.21037/mhealth.2018.05.04

Rigabert, A., Motrico,E., Moreno-Peral, P., Resurrección, D. M., Conejo-Cerón, S., Cuijpers, P., Martín-Gómez,C., López-Del-Hoyo, Y., & Bellón, J. Á. (2020). Effectiveness of onlinepsychological and psychoeducational interventions to prevent depression:Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. ClinicalPsychology Review, Volume 82. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101931  

Sloan, E., Hall, K.,Moulding, R., Bryce, S., Mildred, H., & Staiger, P. K. (2017). Emotionregulation as a transdiagnostic treatment construct across anxiety, depression,substance, eating and borderline personality disorders: A systematic review. ClinicalPsychology Review, 57, 141–163.https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.09.002

Slone, N. C., Reese, R. J., & McClellan, M. J. (2012). Telepsychology outcome research with children and adolescents: A review of the literature. Psychological Services, 9(3), 272–292. https://doi.org/10.1037/a0027607

Thomas N, McDonald C, de Boer K, Brand RM, Nedeljkovic M, Seabrook L. Review of the current empirical literature on using videoconferencing to deliver individual psychotherapies to adults with mental health problems. Psychol Psychother. 2021 Sep;94(3):854-883. doi: 10.1111/papt.12332. Epub 2021 Feb 23. PMID: 33620133; PMCID: PMC8451850. https://doi.org/10.1111/papt.12332

Torvik, F. A., Ystrom, E., Gustavson, K., Rosenström, T. H., Bramness, J. G., Gillespie, N., Aggen, S. H., Kendler, K. S., & Reichborn-Kjennerud, T. (2018). Diagnostic and genetic overlap of three common mental disorders in structured interviews and health registries. Acta Psychiatrica Scandinavica, 137(1), 54–64. https://doi.org/10.1111/acps.12829

Turgoose, D., Ashwick, R., & Murphy, D. (2018). Systematic review of lessons learned from delivering tele-therapy to veterans with post-traumatic stress disorder. Journal of telemedicine and telecare, 24(9), 575–585. https://doi.org/10.1177/1357633X17730443

Varker, T., Brand, R. M., Ward, J., Terhaag, S., & Phelps, A. (2019). Efficacy of synchronous telepsychology interventions for people with anxiety, depression, posttraumatic stress disorder, and adjustment disorder: A rapid evidence assessment. Psychological Services, 16(4), 621–635. https://doi.org/10.1037/ser0000239

Vogel, P. A. (2022). Alliansens rolle I videoterapi. Trygge Digitale Terapeuter. K. A. Betin (Red.). Gyldendal, Oslo: Norway. https://www.gyldendal.no/faglitteratur/
psykologi/klinisk/trygge-digitale-terapeuter/p-10031909-no/

Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622