Overvinnepsykologer

Finn din psykolog

Du trenger ikke løse alt på egen hånd. Finn riktig psykolog for deg, og ta konsultasjonen online eller ved fysisk oppmøte.

Samtale med psykolog bestiller du i appen.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Lars Husdal Dyngeland
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Sinne
Sorg
ADHD
Bipolar lidelse
Lars har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunen og som privatpraktiserende psykolog. Han har gjort målrettet ferdighetstrening innen flere terapimetoder (bl.a. ISTDP og EFT) og har jobbet terapeutisk med et bredt utvalg psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad.
Håkon August Sire
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Panikkangst
Sosial angst
OCD
GAD
Utbrenthet
Håkon har erfaring fra Spesialisthelsetjenesten, inkludert OCD-teamet i Bergen. Hans foretrukne terapiformer er eksponeringsterapi, kognitiv adferdsterapi og adferdsaktivering for depresjon.
Viktor Schønning
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
3
års erfaring
Søvn
Livskriser
Depresjon
Angst
Viktor interesserer seg særlig for søvnvansker og hvordan det henger sammen med den psykiske helsen. Han er også interessert i og har erfaring med depresjonsproblematikk, angst, traumer og livskriser.
Lillian Rydning
Psykolog/sexolog
,
Oslo
Mer enn
12
års erfaring
Sosial angst
Relasjonsvansker
Seksualitet
Selvutvikling
Overgrep
Lillian passer ekstra godt for personer som ønsker å lære seg konkrete teknikker og ferdigheter for å endre vanskelige tanker og følelser, redusere angst eller hva nå enn det er du ønsker.
Jenny Kayser
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Ensomhet
Relasjonsvansker
Selvutvikling
Traumer
Jenny har tro på enkle, gode livsstilsendringer som kan bidra til at du får det bedre. Hun tar med prinsipp fra yoga og meditasjon i terapi hvor hennes formål er å hjelpe deg å roe ned og være mer tilstede i hverdagen.
Cecilia Lind
Psykolog
,
Gjøvik
Mer enn
20
års erfaring
Søvn
Sosial angst
Grubling
Panikkangst
Selvfølelse
Cecilia har lang erfaring med psykoterapi, samtaler samt veiledning til personal innenfor skole og helse/omsorg.
Isak Spitalen
Psykolog
,
Arendal
Mer enn
2
års erfaring
Rus
Depresjon
Selvfølelse
Identitet
Isak har erfaring fra både lettere og mer alvorlige avhengighetstilstander, også i kombinasjon med mer underliggende utfordringer eller traumer.
Anja Walstad
Psykolog
,
Mer enn
5
års erfaring
Utbrenthet
Sorg
Livskriser
Anja har særlig erfaring med krisehåndtering, sorg, akutte livshendelser, rus og angstbehandling.
Bjørn A Karstensen
Psykolog
,
Fredrikstad
Mer enn
5
års erfaring
Traumer
Livskriser
Utbrenthet
Parproblematikk
Relasjonsvansker
Bjørn er godt kjent med utfordringer som livskriser, balanse jobb/familie, arbeidsliv/ledelse, og relasjonelle vansker.
Carina Karstensen
Psykolog
,
Fredrikstad
Mer enn
5
års erfaring
Stress
Livskriser
Endringsarbeid
Rus
Carina har god kompetanse i utfordringer knyttet til stress og livsbelastning, endringsarbeid, affektfobi, samt rusavhengighet.
JoAnne Dahl
Psykologspesialist
,
Uppsala
Mer enn
10
års erfaring
Smerte
Utbrenthet
Stress
Traumer
Kroniske lidelser
JoAnne har god erfaring med behandling av traumer, og utfordringer knyttet til kroniske lidelser og smerter.
Kasia Kalinowska
Psykolog
,
København
Mer enn
5
års erfaring
Livskriser
Tvangslidelser
Personlighetsforstyrrelser
Grubling
Kasia er godt kjent med utfordringer knyttet til bl.a. livskriser, angst, depresjon, tvangslidelser, og personlighetsforstyrrelser.
Katrine Amundsen
Psykolog
,
Trondheim
Mer enn
5
års erfaring
Rus
Pårørende
Angst
Depresjon
Katrine er godt kjent med utfordringer knyttet til stress, utrygghet, angst, traumer, selvbilde, sorg, rus og relasjoner.
Malin Skår
Psykolog
,
Oslo
Mer enn
5
års erfaring
Stress
Livskriser
Selvfølelse
Malin behandler et bredt spekter av psykiske lidelser og livsutfordringer, som angst og uro, utbrenthet, selvfølelse, selvtillit, og relasjoner.
Patrick A. Vogel
Psykologspesialist
,
Trondheim
Mer enn
10
års erfaring
Angst
Depresjon
Tvangslidelser
Patrick har god kompetanse i problematikk knyttet til depresjon, angst og tvangslidelser.
Solveig Moe Haahjem
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Relasjonsvansker
Angst
Traumer
Selvutvikling
Livskriser
God erfaring med pågående relasjonsvansker eller uoppgjorte forhold fra fortid, store og små livskriser, depresjon, lav selvfølelse, angst og traumer.
Stine Kühle-Hansen
Autorisert seksualunderviser
,
Oslo
Mer enn
10
års erfaring
Seksualitet
Overgrep
Kjærlighet
Kjønnsidentitet
LHBTQI
Stine har god kompetanse innen bl.a. seksualitet, overgrep, ereksjon- og lystproblemer, kjærlighet, tiltrekning, kjønnsidentitet, og LHBTQI.
Svein Øverland
Psykologspesialist
,
Trondheim
Mer enn
10
års erfaring
Seksualitet
Selvskading
Ustabilitet
Sinne
Aggresjon
Svein har god kompetanse i atferdsvansker, ustabilitet og selvskading, seksualproblematikk og aggresjon.
Vetle Andersen
Psykologspesialist
,
Tønsberg
Mer enn
5
års erfaring
Angst
Depresjon
Søvn
Stress
Selvutvikling
Vetle har god erfaring med angst og depresjon, søvn og stress, og tema som intelligens, rasjonalitet og mening.
Lars Husdal Dyngeland
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Lars har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, kommunen og som privatpraktiserende psykolog. Han har gjort målrettet ferdighetstrening innen flere terapimetoder (bl.a. ISTDP og EFT) og har jobbet terapeutisk med et bredt utvalg psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad.
Håkon August Sire
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Håkon har erfaring fra Spesialisthelsetjenesten, inkludert OCD-teamet i Bergen. Hans foretrukne terapiformer er eksponeringsterapi, kognitiv adferdsterapi og adferdsaktivering for depresjon.
Viktor Schønning
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
3
års erfaring
Viktor interesserer seg særlig for søvnvansker og hvordan det henger sammen med den psykiske helsen. Han er også interessert i og har erfaring med depresjonsproblematikk, angst, traumer og livskriser.
Lillian Rydning
Psykolog/sexolog
,
Oslo
Mer enn
12
års erfaring
Lillian passer ekstra godt for personer som ønsker å lære seg konkrete teknikker og ferdigheter for å endre vanskelige tanker og følelser, redusere angst eller hva nå enn det er du ønsker.
Jenny Kayser
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
Jenny har tro på enkle, gode livsstilsendringer som kan bidra til at du får det bedre. Hun tar med prinsipp fra yoga og meditasjon i terapi hvor hennes formål er å hjelpe deg å roe ned og være mer tilstede i hverdagen.
Cecilia Lind
Psykolog
,
Gjøvik
Mer enn
20
års erfaring
Cecilia har lang erfaring med psykoterapi, samtaler samt veiledning til personal innenfor skole og helse/omsorg.
Isak Spitalen
Psykolog
,
Arendal
Mer enn
2
års erfaring
Isak har erfaring fra både lettere og mer alvorlige avhengighetstilstander, også i kombinasjon med mer underliggende utfordringer eller traumer.
Anja Walstad
Psykolog
,
Mer enn
5
års erfaring
Anja har særlig erfaring med krisehåndtering, sorg, akutte livshendelser, rus og angstbehandling.
Bjørn A Karstensen
Psykolog
,
Fredrikstad
Mer enn
5
års erfaring
Bjørn er godt kjent med utfordringer som livskriser, balanse jobb/familie, arbeidsliv/ledelse, og relasjonelle vansker.
Carina Karstensen
Psykolog
,
Fredrikstad
Mer enn
5
års erfaring
Carina har god kompetanse i utfordringer knyttet til stress og livsbelastning, endringsarbeid, affektfobi, samt rusavhengighet.
JoAnne Dahl
Psykologspesialist
,
Uppsala
Mer enn
10
års erfaring
JoAnne har god erfaring med behandling av traumer, og utfordringer knyttet til kroniske lidelser og smerter.
Kasia Kalinowska
Psykolog
,
København
Mer enn
5
års erfaring
Kasia er godt kjent med utfordringer knyttet til bl.a. livskriser, angst, depresjon, tvangslidelser, og personlighetsforstyrrelser.
Katrine Amundsen
Psykolog
,
Trondheim
Mer enn
5
års erfaring
Katrine er godt kjent med utfordringer knyttet til stress, utrygghet, angst, traumer, selvbilde, sorg, rus og relasjoner.
Malin Skår
Psykolog
,
Oslo
Mer enn
5
års erfaring
Malin behandler et bredt spekter av psykiske lidelser og livsutfordringer, som angst og uro, utbrenthet, selvfølelse, selvtillit, og relasjoner.
Patrick A. Vogel
Psykologspesialist
,
Trondheim
Mer enn
10
års erfaring
Patrick har god kompetanse i problematikk knyttet til depresjon, angst og tvangslidelser.
Solveig Moe Haahjem
Psykolog
,
Bergen
Mer enn
5
års erfaring
God erfaring med pågående relasjonsvansker eller uoppgjorte forhold fra fortid, store og små livskriser, depresjon, lav selvfølelse, angst og traumer.
Stine Kühle-Hansen
Autorisert seksualunderviser
,
Oslo
Mer enn
10
års erfaring
Stine har god kompetanse innen bl.a. seksualitet, overgrep, ereksjon- og lystproblemer, kjærlighet, tiltrekning, kjønnsidentitet, og LHBTQI.
Svein Øverland
Psykologspesialist
,
Trondheim
Mer enn
10
års erfaring
Svein har god kompetanse i atferdsvansker, ustabilitet og selvskading, seksualproblematikk og aggresjon.
Vetle Andersen
Psykologspesialist
,
Tønsberg
Mer enn
5
års erfaring
Vetle har god erfaring med angst og depresjon, søvn og stress, og tema som intelligens, rasjonalitet og mening.
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622