Selvtest av symptomer
på depresjon

Det er normalt å være trist når livet er vanskelig, men det blir problematisk når vonde tanker og følelser vedvarer over lang tid. Depresjon er en av de vanligste psykiske lidelsene, og påvirker rundt én av ti nordmenn i løpet av et år.

Depresjon kjennetegnes ved at du har opplevd ett eller flere symptomer de siste to ukene:
- Manglende interesse for aktiviteter
- Overveldende tristhet
- Søvnproblemer
- Utmattelse
- Problemer med matlysts eller spist for mye
- Lav selvfølelse
- Vansker med konsentrasjon
- Snakket eller beveget deg unormalt langsomt
- Tanker rundt selvskading eller selvmord

Under finner du et av de vanligste kartleggingsskjemaene for depresjon.* Selvtesten for depresjon måler ni sentrale depresjonssymptomer, som gir en antydning på om depresjonen kan klassifiseres som mild depresjon, moderat depresjon eller alvorlig depresjon. Skjemaet brukes mye i både klinisk praksis og i forskning.

NB! Ikke bruk selvtesten til å sette en diagnose. Det må gjøres i samarbeid med lege eller psykolog. Det trengs en profesjonell vurdering av personens nåværende livssituasjon og sykdomsbilde for å sette psykologiske diagnoser. Hvis du får en høy score (10-27), anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege for å få stilt en mulig diagnose av en fagperson.

(* "PatientHealth Questionnaire"; Spitzer, Kroenke & Williams, 1999)

Hvor ofte har du være plaget av ett eller flere av de følgende problemene i løpet av de to siste ukene?

1
1
Liten interesse for eller glede over å gjøre ting
2
2
Følt deg nedfor, deprimert eller fylt av håpløshet
3
3
Vansker med å sove eller med å sove natten gjennom uten å våkne
- eller at du sover for mye
4
4
Følt deg trett eller slapp
5
5
Dårlig matlyst eller å spise for mye
6
6
Vært misfornøyd med deg selv eller følt deg mislykket, eller følt at du sviktet deg eller familien din
7
7
Vansker med å konsentrere deg om ting, slik som å lese avisen eller se på TV
8
8
Beveget deg eller snakket så langsomt at andre kan ha merket det? Eller motsatt - følt deg så urolig eller rastløs at du har vært mye mer i bevegelse enn vanlig
9
9
Tanker om at det ville vært bedre om du var død eller om å skade deg selv
9
Kjønn
9
Alder
Takk for at du sendte inn dine resultater! Oppdater siden hvis du ønsker å ta testen på nytt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Ditt resultat

x

/ 27

Hei! Ditt resultat indikerer heldigvis ingen tilstedeværelse av depresjonssymptomer.
Les mer om depresjon
Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer. Skåren gir grunn til bekymring og bør følges opp med mer undersøkelse eller hjelp. Vanligvis vil ikke skåren oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10.

Det er lurt å ta følelsene du har nå på alvor. Hvis du tar tak i de vanskelige følelsene dine nå, før de blir mer alvorlige, har du større evne til løse dine utfordringer. Du kan lære teknikker og metoder for å få det bedre i Overvinne.
Få hjelp nå
Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer i så stor grad at de oppfyller kriteriene for en diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Det anbefales derfor at man tar kontakt med lege eller psykolog for å få behandling. Behandling kan bestå av psykologsamtaler og/eller medisiner mot depresjon.

Det er lurt å ta følelsene du har nå på alvor. Hvis du tar tak i de vanskelige følelsene dine nå, før de blir mer alvorlige, har du større evne til løse dine utfordringer. Du kan lære teknikker og metoder for å få det bedre i Overvinne.
Få hjelp nå
Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer i så stor grad at de oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Ofte gjør symptomene det vanskelig å fortsette i arbeid eller studier. I tillegg kan symptomene gjøre det vanskelig å være en god partner og/eller gjøre partnere og familie bekymret. Det anbefales derfor at man tar kontakt med lege eller psykolog for å få behandling. Behandling kan bestå av psykologsamtaler og/eller medisiner mot depresjon. Sykemelding og andre tiltak kan være nødvendig.

Det er lurt å ta følelsene du har nå på alvor. Hvis du tar tak i de vanskelige følelsene dine nå, før de blir mer alvorlige, har du større evne til løse dine utfordringer. Du kan lære teknikker og metoder for å få det bedre i Overvinne.

Hvis Overvinne ikke passer for deg, anbefaler vi deg på det sterkeste å kontakte fastlegen din eller en annen psykologtjeneste. De følelsene du har nå er alvorlige, og bør behandles.
Få hjelp nå
Personer med denne skåren plages ofte av mange og alvorlige symptomer på depresjon og i så stor grad at de oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Det kan ofte være vanskelig å fortsette i arbeid eller studier, og innleggelse kan være nødvendig. Ofte vil det være nyttig for partnere og familie å få informasjon om depresjon og behandling.

Hvis du har selvmordstanker, er det viktig at du ikke er alene om dem. Husk at det er mange som kan og vil hjelpe deg hvis du gir dem muligheten.
Ved akutt fare for selvmord, ring 113 eller 116 123. Det er bedre at du ringer en gang for mye enn en gang for lite.

Vi anbefaler deg på det sterkeste at du kontakter fastlegen din eller en annen psykologtjeneste. De følelsene du har nå er alvorlige, og bør behandles. Hvis du ønsker å begynne med behandling akkurat nå kan du laste ned Overvinne. I Overvinne kan du også bestille time hos psykolog.
Få hjelp nå

Trenger du litt ekstra hjelp?

Kjenner du på tristhet, håpløshet og depresjon. Overvinne gir deg kunnskap, metoder og teknikker for å håndtere dine psykiske utfordringer, slik at du kan skape den endringen du trenger.

Prøv gratis

Vi ønsker å hjelpe deg med dine utfordringer

Takk!
Noe gitt galt. Prøv igjen!

Legg inn e-postadressen din, så sender vi deg tilbud, råd og teknikker som vil hjelpe din psykiske helse.

Din e-postadresse vil kun benyttes til nyhetsbrev fra Overvinne og vil ikke selges eller overdras til andre. Din e-postadresse er ikke knyttet opp mot svaret ditt på depresjonstesten over.

Grenseverdier

5 – 9 = Milde symptomer på depresjon

Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer. Skåren gir grunn til bekymring og bør følges opp med mer undersøkelse eller hjelp. Vanligvis vil ikke skåren oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10.

15 – 19 = Ganske alvorlige symptomer
på depresjon

Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer i så stor grad at de oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Ofte gjør symptomene det vanskelig å fortsette i arbeid eller studier. I tillegg kan symptomene gjøre det vanskelig å være en god partner og/eller gjøre partnere og familie bekymret. Det anbefales derfor at man tar kontakt med lege eller psykolog for å få behandling. Behandling kan bestå av psykologsamtaler og/eller medisiner mot depresjon. Sykemelding og andre tiltak kan være nødvendig.

10 – 14 = Moderate symptomer på depresjon

Personer med denne skåren plages ofte med nedstemthet, tretthet og lignende symptomer i så stor grad at de oppfyller kriteriene for en diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Det anbefales derfor at man tar kontakt med lege eller psykolog for å få behandling. Behandling kan bestå av psykologsamtaler og/eller medisiner mot depresjon.

20 – 27 = Alvorlige symptomer på depresjon

Personer med denne skåren plages ofte av mange og alvorlige symptomer på depresjon og i så stor grad at de oppfylle kriteriene for diagnosen depresjon etter det internasjonale diagnosesystemet ICD10. Det kan ofte være vanskelig å fortsette i arbeid eller studier, og innleggelse kan være nødvendig. Ofte vil det være nyttig for partnere og familie å få informasjon om depresjon og behandling.

Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622