Slik investerer Nord-Trøndelag elektrisitetsverk i de ansattes psykiske helse

Pressemelding
|
25.06.2024

Psykiske vansker har lenge vært en av de største, men minst synlige, utfordringene i norsk arbeidsliv. Nå begynner endelig bedrifter å se nytten av å investere i ansattes psykiske helse.

Torstein.rodahl@overvinne.no

Torstein Rodahl

COO
Linkedin Overvinne

Psykiske vansker har lenge utgjort en vesentlig del av sykefraværet i norsk arbeidsliv, men det har siden 2019 vært en eksplosiv økning på hele 44 prosent. I dag utgjør psykiske vansker én av fire legemeldte sykefraværsdager

Uten endring fra bedriftene sin side, vil de fortsette å se økende antall tilfeller av ansatte som ikke greier å fylle rollen sin på jobb pga. sykdom, sykefravær og turnover i årene som kommer.


Etter hvert som flere og flere bedrifter får øynene opp for hvor sentral ansattes psykiske helse er for bedriften, står Nord-Trøndelag Energiverk (NTE) frem som et forbilde ved å gi ansatte konkret og tilgjengelig lavterskelhjelp. 

Behov for en ny type løsning

NTE, Trøndelags største energiselskap, har lenge sett verdien i å ivareta den psykiske helsa til sine ansatte. De fant at tradisjonelle tiltak som helseforsikringer og medarbeidersamtaler ofte ikke greide å fange opp og hjelpe ansatte som opplevde ekstra krevende perioder. 

– Det var behov for en løsning som kunne fylle gapet mellom uformelle samtaler og å oppsøke hjelp hos psykolog. Vi trengte noe som gjorde at ansatte kunne få ny innsikt og perspektiver på sin egen situasjon uten å måtte gå til HR eller leder, sier HR leder i NTE, Vibeke Selnes.

I 2022 tok NTE et stort skritt for å sette de ansattes psykiske helse på dagsordenen når de implementerte Overvinne for alle deres 500+ ansatte. Deres erfaring viser tydelig hvordan ny teknologi kan åpne dører som tidligere var lukket. 

Vibeke Selnes er HR-Sjef i NTE

Løsningen må øke tilgjengelighet til støtte og hjelp

Overvinne, utviklet av gründer og psykologspesialist Svein Øverland, er en lavterskel, digital plattform designet for å håndtere psykiske utfordringer før de vokser seg for store. Gjennom Overvinne appen og klinikken lærer brukeren å kjenne igjen og endre tanker, følelser og atferd som bidrar til dårlig psykisk helse. 

På denne måten får de ansatte innsikten og ferdighetene de trenger for å ta tak i problemene sine når de oppstår, heller enn når de allerede har ført til store negative konsekvenser. 

– Psykiske lidelser utvikler seg ofte over tid, der vanskelige tanker og følelser gradvis utvikler seg til større problemer. Dette fører til lange perioder med tapt livskvalitet, dårligere funksjon i hverdagen og sporadiske sykemeldinger, konstaterer Henning Meier, daglig leder i Overvinne.

Gründerne bak appen konstaterer at de færreste har hjelp tilgjengelig i denne nevnte perioden, og mange må derfor vente på at ting «går over av seg selv» – eller blir verre.

– Vi vet jo at rundt 1 av 5 ansatte befinner seg i dette «spennet», og at det er her slaget om de ansattes helse, produktivitet og konkurransekraft står. Håpet mitt er at HR-ledelsen i norske bedrifter forstår at løsningen må være diskret og lavterskel, og at vi må tilby tjenester som fungerer også for dem som ikke ønsker å snakke med leder eller har tid til å gå til en tradisjonell psykolog. 

Resultatene

NTE lanserte Overvinne på verdensdagen for psykisk helse i 2022. Til sammen har 122 ansatte i NTE tatt i bruk  appen. Etter innføringen av Overvinne har NTE sett positive endringer i organisasjonen:

1. Økt Bevissthet og Åpenhet: Ansatte har blitt mer bevisste på viktigheten av psykisk helse og føler seg tryggere i å snakke om sine utfordringer.

2. Tidlig Intervensjon: Med appens hjelp har flere ansatte kunnet identifisere og håndtere problemer på et tidlig stadium, noe som reduserer risikoen for utbrenthet og langvarige sykemeldinger.

3. Forbedret Trivsel: Overvinne har bidratt til en kultur hvor ansatte føler at bedriften ser viktigheten av deres psykiske helse, noe som igjen har økt generell trivsel og arbeidsglede.

Brukerundersøkelsen blant ansatte i NTE gir ytterligere innsikt i appens effekt:

- En deltaker bemerket, "Veldig fin app for å få et perspektiv på livet og egne følelser. Blir som en støttespiller når man ikke ønsker å plage venner og familie om hvordan ståa er."

- En annen kommenterte, "Synes det er topp at bedriften har dette fokuset i det hele tatt. Kjenner mange andre som er misunnelige på dette. Håper dette fortsetter, da det er til god hjelp for oss som opplever spesielt tunge perioder på hjemmebane."

- En ansatt uttrykte, "Jeg setter stor pris på at mitt arbeidssted har fokus på - og tilbyr - et lavterskeltilbud. Selve handlingen betyr svært mye. Appen i seg selv opplevde jeg som nyttig og lærerikt de gangene jeg brukte den."

- Flere deltakere fremhevet også verdien av de månedlige webinarene Overvinne arrangerer, med tilbakemeldinger som "Veldig gode webinarer med konkrete råd og tips" og "Det er flott at foredragsholder kommer med konkrete teknikker som kan hjelpe i hverdagen."

Adresserer en voksende utfordring i arbeidslivet

Erfaringene fra NTE viser at Overvinne kan være en avgjørende ressurs for bedrifter som ønsker å ta psykisk helse på alvor. Ved å tilby en lavterskel og tilgjengelig løsning for mental støtte, hjelper Overvinne bedrifter med å skape en sunnere og mer produktiv arbeidsplass. 

NTE's suksesshistorie er et bevis på at når man tør å investere i menneskene bak arbeidstittelen, blir både de ansatte og selskapet sterkere.

Overvinne adresserer en voksende utfordring i arbeidslivet, og gjennom NTE's implementering av appen, ser vi et glimt av hvordan fremtidens forebyggende psykiske helsetjenester kan se ut.

For mer informasjon kontakt:

Henning Meier
CEO/Daglig Leder, Overvinne
henning.meier@overvinne.no

Torstein Rodahl
COO, Overvinne
torstein.rodahl@overvinne.no

Psykologspesialist Svein Øverland
Rådgiver og partner
svein.overland@overvinne.no

Siste nyheter

25.01.2023
Overvinne viser målbar positiv effekt under behandling av psykiske vansker
Les mer
07.10.2022
Nå slipper psykologer og terapeuter å gå i fella
Les mer
28.09.2022
Gisvold fra Bonnier til Overvinne
Les mer
Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622