Hvorfor skal jeg besøke en digital psykolog?

Tanker og følelser

På jobben min er vi opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Henning Meier
Partner/Daglig leder
April 13, 2021

Store endringer i digitale vaner de siste månedene

Gjennom tiden har psykologi forandret seg. Før lå pasienten på psykiaterens divan og behandlingen bestå av hundrevis av timer der innsikt om barndomstraumer var fokus. I de siste årene har både samfunnet og psykologien endret seg. Men overraskende lite. Fremdeles skjer mye av behandlingen på psykologenes premisser. På tross av at forskning viser at prognosen er best når man får behandling raskt, – må pasienter og henvisere forholde seg til lange ventelister. Det er i tillegg vanskelig å få oversikt over privatpraktiserende psykologer. Realitetene er at mange pasienter må vente lenger enn hva som bra er, og lenger enn hva som er nødvendig. Når pasientene først får time for sin første konsultasjon, blir de i tillegg henvist til et venterom som for mange oppleves som unødvendig stigmatiserende. Du vet dessuten lite om psykologen og hans/hennes kvalifikasjoner før det første møte. Pasienter med lange reiseavstander, må dessuten finne tid til samtalene i en hektisk hverdag. I verste fall må de ta seg fri i flere timer for en konsultasjon på 45 minutter.

Sånn har det vært til ganske nylig.

I løpet av de siste månedene, har vi oppdaget verdien av online video-tjenester. Vi møter flere kollegaer online, vi deler mer skjerm med dem, vi ser flere videoer og vi streamer mer lyd. Vi møter legen og kanskje besteforeldrene våre på video.

Så da, kan vi vel møte psykologen på video også da, tenker du. -Ja det kan vi. Vi slipper reise, venterom og kø. Ting begynner å bli på våre premisser. Kundens premisser. -Ikke leverandørens.

Hvis du tror du er moderne og møter psykologen på video, skal du vite at du kunne det i 2009 også. Så takk for at du tenker nytt, men hvorfor stoppe der?

For oss som jobber i Overvinne, handler digitalisering av psykologien om så mye mer enn å møte pasienter via en skjerm. Vi forholder oss til oppdatert forskning som viser at videoterapi fungerer særlig godt når man også bruker digitalt innhold mellom timene. Dette heter Blended Therapy på fagspråket, – kombinasjon av videokonsultasjoner med fysiske oppmøter, hjemmeoppgaver og bruk av app, film og lydfiler mellom timene.

På jobben min er vi dessuten særlig opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Før du møter en online-psykolog på Overvinne, kan du laste ned en en app, Overvinne app, som du kan ha i lomma noen dager først. En psykolog i lomma. Denne skal hjelpe både når og hvor det passer deg. Den gir deg råd basert på hvordan du har det, og tar deg gjennom et program med videoer, lydfiler og premier som tilsvarer 15 uker med tradisjonell terapi. Kombinasjonen bygger på dokumentert effektive behandlingsmanualer med fokus på moderne psykologi.

Det er effektivt. Det er enkelt og det hjelper til å bli raskere fri fra problemer og bekymringer.

Ønsker du hjelp?

Vi har laget et behandlingsprogram til deg som kjenner stress, grubling, engstelige tanker, utmattelse, bekymring, eller tristhet.

Ønsker du hjelp?

Overvinne har også en egen klinikkVåre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.‍
Kom i gang nå

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Er du deprimert
Hva er Vinterdepresjon og hva hjelper?
Kanskje har du allerede kjent på en endring i humør og aktivitet nå som senhøsten sakte brer sine mørke vinger over oss, og det virker som om det aldri vil slutte å regne. I så fall er du ikke alene.
Er du deprimert
Angst - Kjennetegn og symptomer
Angst kommer i mange former. Symptomene kan være sterke eller svake og variere i løpet av dagen eller ukene. Symptomer på angst er svær uforutsigbare der man kan være uten symptomer ganske lenge, men så plutselig overmannes man av både kroppslige og følelsesmessige symptomer.
Er du deprimert
Ulike typer angst
Angst er et fellesbegrep for en rekke symptomer som kan bli aktivert av forskjellige årsaker og situasjoner. Hva er de forskjellige formene for angst, og hva kjennetegner dem?
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622