Ønsker du hjelp?

Overvinne har også en egen klinikkVåre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.‍
Kom i gang nå

Hvorfor skal jeg besøke en digital psykolog?

Tanker og følelser

På jobben min er vi opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Er du deprimert?

Opplever du søvnløshet, lite energi, lav selvfølelse og håpløshet? Dette er typiske symptomer på depresjon og bør tas alvorlig.

Depresjonstest
Svein Øverland
Henning Meier
Partner/Daglig leder
Se mer
April 13, 2021
Innhold

Store endringer i digitale vaner de siste månedene

Gjennom tiden har psykologi forandret seg. Før lå pasienten på psykiaterens divan og behandlingen bestå av hundrevis av timer der innsikt om barndomstraumer var fokus. I de siste årene har både samfunnet og psykologien endret seg. Men overraskende lite. Fremdeles skjer mye av behandlingen på psykologenes premisser. På tross av at forskning viser at prognosen er best når man får behandling raskt, – må pasienter og henvisere forholde seg til lange ventelister. Det er i tillegg vanskelig å få oversikt over privatpraktiserende psykologer. Realitetene er at mange pasienter må vente lenger enn hva som bra er, og lenger enn hva som er nødvendig. Når pasientene først får time for sin første konsultasjon, blir de i tillegg henvist til et venterom som for mange oppleves som unødvendig stigmatiserende. Du vet dessuten lite om psykologen og hans/hennes kvalifikasjoner før det første møte. Pasienter med lange reiseavstander, må dessuten finne tid til samtalene i en hektisk hverdag. I verste fall må de ta seg fri i flere timer for en konsultasjon på 45 minutter.

Sånn har det vært til ganske nylig.

I løpet av de siste månedene, har vi oppdaget verdien av online video-tjenester. Vi møter flere kollegaer online, vi deler mer skjerm med dem, vi ser flere videoer og vi streamer mer lyd. Vi møter legen og kanskje besteforeldrene våre på video.

Så da, kan vi vel møte psykologen på video også da, tenker du. -Ja det kan vi. Vi slipper reise, venterom og kø. Ting begynner å bli på våre premisser. Kundens premisser. -Ikke leverandørens.

Hvis du tror du er moderne og møter psykologen på video, skal du vite at du kunne det i 2009 også. Så takk for at du tenker nytt, men hvorfor stoppe der?

For oss som jobber i Overvinne, handler digitalisering av psykologien om så mye mer enn å møte pasienter via en skjerm. Vi forholder oss til oppdatert forskning som viser at videoterapi fungerer særlig godt når man også bruker digitalt innhold mellom timene. Dette heter Blended Therapy på fagspråket, – kombinasjon av videokonsultasjoner med fysiske oppmøter, hjemmeoppgaver og bruk av app, film og lydfiler mellom timene.

På jobben min er vi dessuten særlig opptatt av Varm Teknologi. Det finnes noe mellom mennesker som digitalitet aldri kan erstatte. På Overvinne får du tilgang til videoterapi med kompetente og varme norske psykologer. Psykologer som kan mye mer enn å bare snakke via PCen sin.

Før du møter en online-psykolog på Overvinne, kan du laste ned en en app, Overvinne app, som du kan ha i lomma noen dager først. En psykolog i lomma. Denne skal hjelpe både når og hvor det passer deg. Den gir deg råd basert på hvordan du har det, og tar deg gjennom et program med videoer, lydfiler og premier som tilsvarer 15 uker med tradisjonell terapi. Kombinasjonen bygger på dokumentert effektive behandlingsmanualer med fokus på moderne psykologi.

Det er effektivt. Det er enkelt og det hjelper til å bli raskere fri fra problemer og bekymringer.

Innhold

Trenger du hjelp?

Vi har laget et behandlingsprogram til deg som kjenner stress, grubling, engstelige tanker, utmattelse, bekymring, eller tristhet.

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Er du deprimert
Hvordan komme ut av depresjon - symptomer, årsaker og behandling
Sammen med angst og utbrenthet er depresjon en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge, der rundt 7-20 prosent opplever en betydelig depresjon i løpet av livet. Langt flere opplever svakere, men fremdeles smertefulle og alvorlige, depressive perioder i løpet av livet.
Er du deprimert
Hva er vinterdepresjon og hva hjelper?
Kanskje har du kjent på en endring i humør og aktivitet nå som vinteren brer sine mørke vinger over oss. I så fall er du ikke alene.
Er du deprimert
Kroppslige reaksjoner på psykiske problemer?
Noen ganger gir kroppen tydeligere signaler på at du ikke har det bra enn det tankene dine gjør. Psykologspesialist og Overvinnepsykolog Svein Øverland snakker om hvordan du kan lytte til kroppens signaler for å få innsikt i din psykiske tilstand.
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622