Ønsker du hjelp?

Overvinne har også en egen klinikkVåre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.‍
Kom i gang nå

Avhengighet - typer, symptomer og selvhjelp

Psykiske problemer kan gi fysiske symptomer

Det tydeligste symptomet på avhengighet er overdreven opptatthet av det man er avhengig av, der man bruker mye tid og energi på å tenke på, oppsøke og skjule avhengigheten. For eksempel vil en rusavhengig eller spilleavhengig bruke store deler av dagen på å tenke på temaet, i tillegg til å faktisk spille eller ruse seg. De bruker også mye energi på å bagatellisere, rettferdiggjøre og skjule avhengigheten sin.

Publisert:
7/4/2022

De fleste tenker på rusavhengighet når de hører om avhengighet. Det er riktig at det er den vanligste formen for avhengighet, men i løpet av de siste årene er også avhengighet for ulike typer spilling blitt mer vanlig. Både rusavhengighet og «spillegalskap» er diagnoser i det internasjonale klassifikasjonssystemet for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser (ICD). I tillegg kan tilstander som sex-avhengighet (også kalt hyperseksualitet), trening, shopping og tvangsmessig overspising kalles avhengighet. Slike typer avhengighet er mer omstridt i de psykologiske, psykiatriske og sexologiske fagmiljøene, men stadig flere opplever å miste kontrollen når det kommer til disse tingene. 

Avhengighet er en psykisk lidelse. Men det er ikke mange år siden rusavhengighet ble forstått som en moralsk svakhet enn en lidelse. Og fremdeles er det mye stigma knyttet til all form for avhengighet. Avhengighet deler med noen andre lidelser, for eksempel spiseforstyrrelser, at det ikke alltid oppleves som et problem for den som har det. I hvert fall ikke i de tidligste fasene. Psykiske lidelser har som en del av definisjonen at det nettopp er en lidelse.

Men selv om den med avhengigheten ikke opplever sin avhengighet som en lidelse, så vil til gjengjeld familie og venner ofte bli svært skadelidende. Avhengighet er derfor en av de lidelsene der familie og venner oftest merker problemene, før den som «eier problemet». Vanligvis er det grunn til bekymring når flere som du er glad i bekymrer seg for deg.

Spørsmålet er da mer hvor stort problemet er heller enn om du har et problem. Da gjelder det som med andre problemer, å få oversikt over problemet. Og hvordan man kan overvinne det.

Rusavhengighet

Når det gjelder rusavhengighet, kan rus også føre til problemer selv om man ikke er avhengig av rus. Rus har som kjent den virkningen at man blir mer impulsiv og mister noe av dagliglivets kontroll. Mange bruker alkohol, narkotika eller lovlige legemidler på en måte som er skadelig for dem selv og andre. Overbruk av rusmidler kan føre til at du rømmer bort fra problemene dine heller enn å ta tak i dem, eller sløver følelsene dine slik at du går glipp av gode opplevelser. For eksempel kan mødre som bruker for mye av lovlige legemidler i ettertid angre på at de ikke var mentalt nok tilstede for sine barn. Tilsvarende blir noen hissige, og i verste fall aggressive når de drikker alkohol. Da er alkoholen et problem selv om man ikke er avhengig av alkohol.
Uansett type rus, så er atferden knyttet til selve avhengigheten stort sett den samme. Ofte tar det tid før man innser at man har et problem, og man klarer sjelden å overvinne problemet på første forsøk. De som er avhengig av alkohol, cannabis og legemidler bagatelliserer ofte skadevirkningene. Vanlige unnskyldninger hos alkoholavhengige er at «alle drikker jo» eller «det må da gå an å nyte et glass vin eller to uten at folk blir hysteriske». De som misbruker cannabis viser ofte til at forskningen er for opptatt av skadevirkningene og at cannabis er lovlige i andre land. De som misbruker legemidler viser ofte til at de har fått det av lege, og at de bare trenger litt større mengde enn foreskrevet. Det finnes svært mange rusmidler, og det utvikles stadig nye former for syntetisk narkotika. Om du vil ha oversikt over de vanligste formene, kan du undersøke siden til rustelefonen.no.

Spilleavhengighet 

Når det gjelder såkalt spillegalskap eller patologisk spilling som det klassifiseres som i diagnosemanualene, så viser det til avhengighet av en rekke undertyper av spill og spilling. Vanligvis skiller man mellom avhengighet til pengespill (for eksempel trav eller automatspill) og online spilling (for eksempel World of Warcraft eller League of Legends). Uansett type spilling, så medfører det en veldig bruk av tid og ofte penger. Noen spiller alene og skammer seg etterpå, mens andre spiller sammen med andre og gleder seg til hver gang. Felles for all skadelig spilling er at man blir så fokusert på spillingen at andre av livets forhold blir uvesentlige. Ofte ser man ikke hvilke konsekvenser spillingen har for andre eller man rettferdiggjør det. Såkalte kognitive fordreininger er vanlig, for eksempel «det er bare et tidsspørsmål før jeg vinner igjen» eller «spillingen går ikke utover noe annet enn at jeg kanskje sover litt for lite».

Treningsavhengighet

Når det gjelder avhengighet til trening (ofte inkludert et begrenset kosthold) og overdreven spising, så vet man mindre om dette enn ved andre avhengighetstyper. Ny forskning innen nevrobiologi og avhengighet bekrefter at tvangsmessig overspising styres av de samme mekanismene som rusmiddelavhengighet – og at dopamin (belønningsstoffet i hjernen) spiller en viktig rolle i begge avhengighetstypene. Overvekt er et økende problem i samfunnet. Dette skjer parallelt med at den slanke kroppen og verdien av kontroll hylles som viktige verdier. For mange tar trening og kosthold over for andre og viktigere ting, men uten at de rundt reagerer på det nettopp fordi den sykelige opptattheten heller tolkes som sunnhet. Tvangsmessig overspising tolkes heller som manglende selvkontroll eller unnskyldes med at man «bare lettere legge på seg». All form for avhengighet, også disse, skyldes eller blir forsterket av en rekke psykologiske faktorer. Men igjen, det er uansett viktig å begynne med å se på sin egen atferd med ærlighet.

Sexavhengighet

Avhengighet til sex blir ofte fremstilt på en sensasjonalistisk måte, men kan som alle former for avhengighet være svært ødeleggende. Mange sexologer og psykologer er skeptisk til å sykeliggjøre at man er opptatt av sex eller at man har mange seksualpartnere. Det er god grunn til det. Historisk sett har kvinner som snakker åpent om sine seksuelle lyster blitt stemplet som «nymfomane», mens menn med mange seksualpartnere har blitt beundret. Men overopptatthet av sex kan gi tilsvarende dårlig konsentrasjon ovenfor arbeid og vennskap. Det kan også skape unødvendige konflikter med seksualpartnere som har tolket interessen som mye mer enn «bare sex».

Er du deprimert?

Opplever du søvnløshet, lite energi, lav selvfølelse og håpløshet? Dette er typiske symptomer på depresjon og bør tas alvorlig.

Siden avhengighet kan ta så mange former, finnes det få klare felles tegn og symptomer 

Det tydeligste symptomet er en voldsom opptatthet av det man er avhengig av, men det er ikke nødvendigvis observerbart for andre. Mange med avhengighet ser ikke opptattheten som en avhengighet. Andre forstår at de er avhengige, men forsøker så godt de kan å skjule avhengigheten. Mulige tegn på avhengighet er derfor uvanlig mye tid brukt på temaet for avhengigheten, eller hvor mye energi man bruker på å skjule avhengigheten. For eksempel vil man ved rusavhengighet eller spillavhengighet bruke store deler av dagen på å tenke på og få tilgang på rus og spill, i tillegg til selve tiden det tar å ruse seg eller spille.

I tillegg vil man forsøke å normalisere eller skjule hvor opptatt man er av rus og spill. Selv om det er vanlig å bagatellisere og rettferdiggjøre sin avhengighet, opplever de fleste også perioder med innsikt og ledsagende anger. Dessverre er slik innsikt ofte svært ubehagelig og varer derfor sjelden lenge. Derfor trenger man som regel hjelp både til å innse og vedlikeholde innsikten. I tillegg fører skiftene mellom innsikt og tilbakefall en stadig økende følelse av håpløshet, noe som kan forsterke avhengigheten og uvilligheten til å ta imot hjelp. I verste fall reagerer også familie og venner med økende håpløshet. Noen ganger blir de også lurt til å bidra med penger eller andre ressurser. Optimisme og tillit fra familie og venner kan derfor lett endres til skepsis og mistillit.

Når er man avhengig av et rus- eller legemiddel?

Ifølge diagnosesystemet ICD-10, som er "regelboken" psykologer bruker for å sette psykologiske diagnoser, må man oppfylle 3 av 6 kriterier det siste året for å kunne defineres som avhengig.

  • sterk lyst eller følelse av tvang til å innta substansen
  • problemer med å kontrollere substansinntaket med hensyn til innledning, avslutning og mengde
  • fysiologisk abstinenstilstand når substansbruken har opphørt eller er redusert, som viser seg ved det karakteristiske abstinenssyndromet for stoffet, eller bruk av samme (eller et nært beslektet) stoff for å lindre eller unngå abstinenssymptomer
  • utviklet toleranse, slik at økte substansdoser er nødvendig for å oppnå den samme effekten som lavere doser tidligere ga (for eksempel alkohol- eller opioidavhengige personer som daglig kan innta doser som er store nok til å slå ut eller ta livet av brukere uten toleranseutvikling)
  • føler økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser, som følge av bruk av ett eller flere psykoaktive stoffer, og mer og mer tid brukes på å skaffe eller innta stoffer eller komme seg etter bruken
  • opprettholder substansbruken til tross for åpenbare tegn på skadelige konsekvenser, som leverskade etter betydelig alkoholkonsum, depressive perioder rett etter perioder med høyt inntak av psykoaktive stoffer, eller substansrelatert reduksjon av kognitivt funksjonsnivå, og man kan fastslå at brukeren var, eller kunne forventes å være, klar over skadens natur og omfang.

(Hentet fra helsebiblioteket.no)

Hva kan du gjøre når du har utviklet avhengighet?

Felles for alle former for avhengighet er at atferden der og da ikke oppleves som et problem. Å være ruset, - både på alkohol, spill og sex, er deilig. Verden og alt som er trist, ubehagelig eller kjedelig med den, blir mindre viktig. Den største grunnen til at du utvikler avhengighet, er at det er godt. Der og da. På kort sikt. Men som du sikkert vet siden du leser dette, så varer hverken rusen eller lykken forbundet med den, lenge. Konsekvensen er at motivasjonen til å overvinne avhengighet svinger mellom totalt fraværende, til å bli styrt av anger. Motivasjonen om å endre atferd varer sjelden lenge. Selv etter å ha brukt tid penger og andres tillit på dyre behandlinger og institusjonsopphold, kan man finne seg selv tilbake i avhengigheten. Ofte fører dette til en destruktiv sirkel der hvert forsøk og påfølgende tilbakefall fører til håpløshet og ensomhet. 

Atferdseksperiment - er jeg avhengig?

Den beste måten å finne ut om man er avhengig er å foreta et atferdseksperiment. I praksis betyr det at man bestemmer seg for en periode med avholdenhet. Hvor lenge perioden bør vare, avhenger av hvilken avhengighetstype det gjelder. Ved mulig rusavhengighet, vil en uke eller to helger etter hverandre, være tilstrekkelig. Ved spillavhengighet vil tre eller fire dager være tilstrekkelig. Men indikasjonen for avhengighet er ikke nødvendigvis at man avstår fra rus, spilling, sex eller overspising, - men like mye hvilket ubehag man har i perioden. Det er et tegn på avhengighet også om man merker at tankene kretser så mye rundt det man er opptatt av, at vanlige aktiviteter blir forstyrret.

Å finne sine verdier

En viktig grunn til at mange ikke når målene de har satt, er at de ikke forstår sammenhengen mellom mål og verdi. Å være rusfri er et mål. Man kan måle om man er rusfri og når man er det. En verdi er noe annet. Det kan man ikke måle. Man kan heller ikke si at nå har jeg nådd en verdi. Spørsmålet er heller: «med å gjøre det jeg nå har tenkt å gjøre, kommer jeg nærmere eller lenger ifra mine verdier»?

Det krever selvsagt at du vet hva dine verdier er. Og det er det ikke så mange som har tenkt grundig igjennom. De fleste står opp om morgenen, går på jobb eller skole, ser litt på TV, møter venner, krangler litt og ler litt, drikker kaffe og legger seg om kvelden sånn passe fornøyd. Verdier er sjelden noe man tenker på før man begynner å forstå at livet har endret eller man kommer i en krise. Kanskje tenker man ellers flyktig på verdier gjennom blaff av misnøye ala «det må da være mer i livet enn dette»? Eller når man dagdrømmer om noe annet eller blir inspirert (og litt misunnelig), når man hører om andre som lever i tråd med verdiene sine. 


En verdi er noe som er viktig for deg, for eksempel kjærlighet, trygghet, utfordringer, selvdisiplin, omsorg for de du er glad i, osv. Det er noe du prøver å komme nærmere. Du har sikkert mange verdier, men noen er viktigere enn andre. Akkurat som andre kan ha helt forskjellige verdier enn deg. Det finnes mange grunner til å bli rusfri. Men det store spørsmålet er hvilke verdie har du som gjør at det er viktig å komme seg vekk fra din avhengighet?
Ettersom det for mange er vanskelig å finne sine verdier, er det utviklet verktøy og teknikker for å finne disse, og flere er tilgjengelig gratis på Internett. For eksempel Kelly Wilson’s «Valued Living Questionnaire».

Å eksperimentere med verdier

Det er ganske åpenbart at avhengighet og verdien «familie» er uforenlige. Når familien din er tydelig på at de er bekymret, bør du også være bekymret, uansett om du er enig i grunnene deres. Om de har rett i sine bekymringer, bør du samarbeide for å vise at din kjærlighet overstiger dine egne behov. Om de tar feil, bør du likevel samarbeide for å vise dem at de tar feil. 


Men la oss si at verdiene «frihet» og «elvstendighet» er viktig for deg. Da kan du argumentere at din avhengighet, eller det som de feilaktig forstår er avhengighet, kommer foran andre verdier og hensyn. 

Men er det riktig?

Hvordan vet du det? Dersom du har utviklet en avhengighet eller er på vei til å utvikle en avhengighet, så vil du gradvis miste kontrollen over egne valg. Du vil ofre stadig mer for å opprettholde avhengigheten. Som rusavhengig må du bruke stadig mer tid på å få tak i rus eller penger til å kjøpe rus. Kanskje må du låne penger eller gjøre handlinger som du tidligere aldri ville ha gjort. Som spilleavhengig mister du stadig mer kontakt med venner utenfor den digitale verdenen.


Å argumentere med deg på denne måten vil sjelden lykkes. Avhengighet fører til at man velger å høre kun det som opprettholder avhengigheten. Derfor virker ikke logikk særlig godt. Men kanskje tør du eksperimentere litt selv? På egen hånd? 
Når du har funnet verdien din, kan du sette opp noen mål på om du har kommet nærmere eller fjernere målet ditt om en stund. Velg for eksempel en periode på tre måneder. Om du har valgt «frihet» og «selvstendighet», må du finne hvilke mål du kan evaluere ved periodens utløp. Eksempler på dette er økonomisk frihet og mulighet for å ta selvstendige valg. Har du for eksempel samme økonomiske handlefrihet om tre måneder som nå? Har du like mange og gode venner som stiller opp for deg, da som nå? Eller, når du er helt ærlig med deg selv, - opplever du mer eller mindre selvstendighet og frihet om tre måneder sammenlignet med nå.


Dersom eksperimentet tyder på at du fjerner deg fra verdiene dine, er det et tegn på at du tar feil. Det er et tegn på at den negative endringen du så vidt aner nå, vil øke i styrke. Og negativ endring har det med å akselerere. Det betyr at du sannsynligvis vil ha det mange ganger verre om tre år enn etter de første tre månedene. 

Begynn i dag

Psykiske lidelser utvikler seg ofte når man dytter unna vanskelige følelser og later som de ikke er der. Jo lengre du gjør dette, jo vanskeligere blir det å “snu skuta”. Du burde derfor ta tak i det som er vanskelig så tidlig som mulig.

I Overvinne lærer du de grunnleggende teknikkene som brukes i profesjonell terapi. Få hjelp med å håndtere stress og angst, søvnproblemer, skape bedre vaner, bygge sterkere relasjoner og forbedre din egen livskvalitet. Kombiner det gjerne med samtaler med våre psykologer, slik at du sikrer deg et trygt og effektivt behandlingsløp.

Prøv de første 7 dagene helt kostnadsfritt:

Prøv gratis
Ta kontakt!

Trenger du hjelp?

Vi har laget et behandlingsprogram til deg som kjenner stress, grubling, engstelige tanker, utmattelse, bekymring, eller tristhet.
Gi Overvinne i gave

Gi Overvinne i gave!

Det er vanskelig å vite hva du skal gjøre når noen du er glad i har det vanskelig.

Gjennom digital selvbehandling byr Overvinne på innsikten og verktøyene som trengs for å skape endring og et bedre liv.

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622