Ønsker du hjelp?

Overvinne har også en egen klinikkVåre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.‍
Kom i gang nå

Hva er vinterdepresjon og hva hjelper?

Tanker og følelser

Kanskje har du kjent på en endring i humør og aktivitet nå som vinteren brer sine mørke vinger over oss. I så fall er du ikke alene.

Er du deprimert?

Opplever du søvnløshet, lite energi, lav selvfølelse og håpløshet? Dette er typiske symptomer på depresjon og bør tas alvorlig.

Depresjonstest
Svein Øverland
Svein Øverland
Psykologspesialist
Se mer
October 18, 2021

Forskere og psykologer er uenige om vinterdepresjon gir såpass markante plager at tilstanden skal klassifiseres som en psykisk lidelse, men symptomene kan hos enkelte være like alvorlige som ved "vanlig" depresjon. På engelsk brukes betegnelsen Seasonal affective disorder. "Seasonal" viser da til at det ikke kun er vinter-sesongen som kan utløse tilstanden. Andre bruker begrepet" vinter-tretthet" for å vise til at det er manglende energi som er det typiske symptomet.

Mye av forskningen knyttet til vinterdepresjon har undersøkt de biokjemiske endringene i hjernen knyttet til lys og døgnrytme. Særlig har man vært interessert i det såkalte søvnhormonet melatonin. Utskillelsen av melatonin synes å bli påvirket av endring i antall timer med dagslys. Hos personer med vinterdepresjon ser man en forsinket og forlenget periode av melatoninsyntese om natten, noe som kan forklare at melatoninnivåene er forhøyet om dagen. Det er derimot usikkert om dette alene kan forklare hvorfor noen personer utvikler vinterdepresjon. Sannsynligvis har også andre faktorer betydning. Som ved alle psykologiske forhold, kan det ofte være vanskelig å skille mellom biologiske og miljømessige faktorer.

I tillegg til tretthet, plages mange av humørsvingninger, tungt stemningsleie og overspising. De fleste som opplever vinterdepresjon, kjenner igjen symptomene i begynnelsen av de mørke månedene og vet av erfaring at det er viktig å aktivisere seg selv for å forebygge plagene i størst mulig grad. Det er neppe tilfeldig at vi her i nord har en tradisjon for å roe ned og bli mer sosiale i vintermånedene. Jul og nyttårsfeiring kan også hjelpe på, men for personer med vinterdepresjon kan dette ha motsatt effekt. Jule-stress, urealistiske forventninger til fest og morro, og et forventningspress om å være sosial, - kan for mange heller forsterke enn å dempe symptomene. I tillegg er det ofte et økt tempo på jobben den siste måneden før jul. For mange er derfor det beste tiltaket mot vinterdepresjon å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Hva kan hjelpe?

Mange beskriver god hjelp av kognitiv terapi for behandling av vinterdepresjon. Kognitiv terapi er også den behandlingsformen som er mest vanlig brukt i Norge. Ved kognitiv terapi er det også vanlig at pasienten får ulike hjemmeoppgaver som hen skal utføre mellom konsultasjonene. Dessverre er mange mer opptatt av å redusere og unngå det som er vanskelig heller enn å fokusere på det som gir energi. Teknikken Atferdsaktivering handler om å finne ut hva som gir deg energi og glede i hverdagen, og så gjøre mer av det. Mange har også effekt av lysbehandling. Du finner eksempler på bruk av kognitiv terapi, atferdsaktivering og lignende teknikker i Overvinne app.

I tillegg til kognitiv terapi, anbefales også interpersonlig terapi, positivepsykologi og Mindfulness-basert terapi som behandling mot vinterdepresjon.

Selv om mange er skeptiske til bruk av medikamenter, bør man være oppmerksom på at ulike former for medikamentell behandling kan ha effekt siden vinterdepresjon har klare likhetstrekk med "vanlig" depresjon. I tillegg til antidepressiva, brukes behandling med melatonin stadig oftere.

Forskning på effekt av de ulike behandlingsformene viser varierende resultater. Sannsynligvis skyldes dette at vinterdepresjon fremtrer på mange ulike måter og at uttrykket varierer fra person til person. I tillegg er det som ved andre psykologiske problemer, viktig at du sjekker ut om symptomene kan skyldes hormonelle forhold eller annen somatisk sykdom. En god samtale med fastlegen er derfor en veldig god start.

Kilder

Forneris  CA,Nussbaumer‐Streit  B, Morgan  LC, Greenblatt  A,Van Noord  MG, Gaynes  BN, Wipplinger  J, Lux  LJ, Winkler  D, Gartlehner  G. Psychological therapies for preventing seasonal affective disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD011270. DOI:10.1002/14651858.CD011270.pub3. Accessed 17 October 2021. 

Gartlehner G,Nussbaumer‐Streit B, Gaynes BN, Forneris CA, Morgan LC, Greenblatt A, et al. Second‐generation antidepressants for preventing seasonal affective disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. [DOI: 10.1002/14651858.CD011268.pub3]

Nussbaumer‐Streit B, Pjrek E, Kien C, Gartlehner G, Bartova L, Friedrich ME, et al. Implementing prevention of seasonal affective disorder from patients' and physicians' perspectives ‐ a qualitative study. BMC Psychiatry 2018;18(1):372. [DOI: 10.1186/s12888‐018‐1951‐0]

Trenger du hjelp?

Vi har laget et behandlingsprogram til deg som kjenner stress, grubling, engstelige tanker, utmattelse, bekymring, eller tristhet.

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Er du deprimert
Derfor får så mange angst, depresjon eller søvnmangel etter et samlivsbrudd.
Mens mange par har ladet batteriene med en lang og god ferie, har sommeren for andre vært preget av konflikter og dårlig stemning i parforholdet. Ferie er selve prøvelsen for et parforhold, og blant de som sliter blir konfliktene ekstra tydelige i sommerferien. Høsten er derfor høysesong for familievernkontorene. Likevel søker mange hjelp for sent.
Er du deprimert
Hvordan komme ut av depresjon - symptomer, årsaker og behandling
Sammen med angst og utbrenthet er depresjon en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge, der rundt 7-20 prosent opplever en betydelig depresjon i løpet av livet. Langt flere opplever svakere, men fremdeles smertefulle og alvorlige, depressive perioder i løpet av livet.
Er du deprimert
Hvordan kan du forstå depresjon?
I emosjonsfokusert terapi ser vi på depresjon som et signal om at du har et følelsesmessig behov som føles helt umulig å få dekket. Dette kan være behov for anerkjennelse fra noen du bryr deg om, trøst, støtte, nærhet eller andre følelsesmessige behov. Se hva Aksel sier om depresjon og følelser.
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622