Ønsker du hjelp?

Overvinne har også en egen klinikkVåre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.‍
Kom i gang nå

Hva er vinterdepresjon og hva hjelper?

Psykiske problemer kan gi fysiske symptomer

Kanskje har du kjent på en endring i humør og aktivitet nå som vinteren brer sine mørke vinger over oss. I så fall er du ikke alene.

Publisert:
18/10/2021

Forskere og psykologer er uenige om vinterdepresjon gir såpass markante plager at tilstanden skal klassifiseres som en psykisk lidelse, men symptomene kan hos enkelte være like alvorlige som ved "vanlig" depresjon. På engelsk brukes betegnelsen Seasonal affective disorder. "Seasonal" viser da til at det ikke kun er vinter-sesongen som kan utløse tilstanden. Andre bruker begrepet" vinter-tretthet" for å vise til at det er manglende energi som er det typiske symptomet.

Mye av forskningen knyttet til vinterdepresjon har undersøkt de biokjemiske endringene i hjernen knyttet til lys og døgnrytme. Særlig har man vært interessert i det såkalte søvnhormonet melatonin. Utskillelsen av melatonin synes å bli påvirket av endring i antall timer med dagslys. Hos personer med vinterdepresjon ser man en forsinket og forlenget periode av melatoninsyntese om natten, noe som kan forklare at melatoninnivåene er forhøyet om dagen. Det er derimot usikkert om dette alene kan forklare hvorfor noen personer utvikler vinterdepresjon. Sannsynligvis har også andre faktorer betydning. Som ved alle psykologiske forhold, kan det ofte være vanskelig å skille mellom biologiske og miljømessige faktorer.

I tillegg til tretthet, plages mange av humørsvingninger, tungt stemningsleie og overspising. De fleste som opplever vinterdepresjon, kjenner igjen symptomene i begynnelsen av de mørke månedene og vet av erfaring at det er viktig å aktivisere seg selv for å forebygge plagene i størst mulig grad. Det er neppe tilfeldig at vi her i nord har en tradisjon for å roe ned og bli mer sosiale i vintermånedene. Jul og nyttårsfeiring kan også hjelpe på, men for personer med vinterdepresjon kan dette ha motsatt effekt. Jule-stress, urealistiske forventninger til fest og morro, og et forventningspress om å være sosial, - kan for mange heller forsterke enn å dempe symptomene. I tillegg er det ofte et økt tempo på jobben den siste måneden før jul. For mange er derfor det beste tiltaket mot vinterdepresjon å finne en god balanse mellom aktivitet og hvile.

Er du deprimert?

Opplever du søvnløshet, lite energi, lav selvfølelse og håpløshet? Dette er typiske symptomer på depresjon og bør tas alvorlig.

Hva kan hjelpe?

Mange beskriver god hjelp av kognitiv terapi for behandling av vinterdepresjon. Kognitiv terapi er også den behandlingsformen som er mest vanlig brukt i Norge. Ved kognitiv terapi er det også vanlig at pasienten får ulike hjemmeoppgaver som hen skal utføre mellom konsultasjonene. Dessverre er mange mer opptatt av å redusere og unngå det som er vanskelig heller enn å fokusere på det som gir energi. Teknikken Atferdsaktivering handler om å finne ut hva som gir deg energi og glede i hverdagen, og så gjøre mer av det. Mange har også effekt av lysbehandling. Du finner eksempler på bruk av kognitiv terapi, atferdsaktivering og lignende teknikker i Overvinne app.

I tillegg til kognitiv terapi, anbefales også interpersonlig terapi, positivepsykologi og Mindfulness-basert terapi som behandling mot vinterdepresjon.

Selv om mange er skeptiske til bruk av medikamenter, bør man være oppmerksom på at ulike former for medikamentell behandling kan ha effekt siden vinterdepresjon har klare likhetstrekk med "vanlig" depresjon. I tillegg til antidepressiva, brukes behandling med melatonin stadig oftere.

Forskning på effekt av de ulike behandlingsformene viser varierende resultater. Sannsynligvis skyldes dette at vinterdepresjon fremtrer på mange ulike måter og at uttrykket varierer fra person til person. I tillegg er det som ved andre psykologiske problemer, viktig at du sjekker ut om symptomene kan skyldes hormonelle forhold eller annen somatisk sykdom. En god samtale med fastlegen er derfor en veldig god start.

Begynn i dag

Psykiske lidelser utvikler seg ofte når man dytter unna vanskelige følelser og later som de ikke er der. Jo lengre du gjør dette, jo vanskeligere blir det å “snu skuta”. Du burde derfor ta tak i det som er vanskelig så tidlig som mulig.

I Overvinne lærer du de grunnleggende teknikkene som brukes i profesjonell terapi. Få hjelp med å håndtere stress og angst, søvnproblemer, skape bedre vaner, bygge sterkere relasjoner og forbedre din egen livskvalitet. Kombiner det gjerne med samtaler med våre psykologer, slik at du sikrer deg et trygt og effektivt behandlingsløp.

Prøv de første 7 dagene helt kostnadsfritt:

Prøv gratis

Kilder

Forneris  CA,Nussbaumer‐Streit  B, Morgan  LC, Greenblatt  A,Van Noord  MG, Gaynes  BN, Wipplinger  J, Lux  LJ, Winkler  D, Gartlehner  G. Psychological therapies for preventing seasonal affective disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 5. Art. No.: CD011270. DOI:10.1002/14651858.CD011270.pub3. Accessed 17 October 2021. 

Gartlehner G,Nussbaumer‐Streit B, Gaynes BN, Forneris CA, Morgan LC, Greenblatt A, et al. Second‐generation antidepressants for preventing seasonal affective disorder in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 3. [DOI: 10.1002/14651858.CD011268.pub3]

Nussbaumer‐Streit B, Pjrek E, Kien C, Gartlehner G, Bartova L, Friedrich ME, et al. Implementing prevention of seasonal affective disorder from patients' and physicians' perspectives ‐ a qualitative study. BMC Psychiatry 2018;18(1):372. [DOI: 10.1186/s12888‐018‐1951‐0]

Ta kontakt!

Trenger du hjelp?

Vi har laget et behandlingsprogram til deg som kjenner stress, grubling, engstelige tanker, utmattelse, bekymring, eller tristhet.
Gi Overvinne i gave

Gi Overvinne i gave!

Det er vanskelig å vite hva du skal gjøre når noen du er glad i har det vanskelig.

Gjennom digital selvbehandling byr Overvinne på innsikten og verktøyene som trengs for å skape endring og et bedre liv.

Trenger du å snakke med en av våre psykologer?

Overvinne har også en egen klinikk som i dag består av 15 psykologer. Våre psykologer er valgt ut får å kunne tilby et bredt spekter av erfaring og spesialiteter, slik at du kan finne den hjelpen som passer for deg.

Finn din psykolog
Overvinne logo
Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622