Utbrenthet

Utbrenthet er en tilstand av fysisk, mental og følelsesmessig utmattelse som kommer fra arbeidsrelatert stress og overbelastning. Selv om utbrenthet beskrives som “å gå på veggen”, er det ofte et resultat av langvarig stress og at man ignorerer tegnene på at noe er galt.

Vanlige tegn og symptomer på utbrenthet er utmattelse, hode- og muskelsmerter, konsentrasjonsvansker og at man mister troen på seg selv og sine ferdigheter. Disse følelsene smitter ofte over fra arbeidet til andre deler av livet, og ender ofte i sykemelding. Utbrenthet forsvinner sjeldent uten at man gjør noe aktivt for å forandre situasjonen man er i.

Overvinne depresjon

Tegn og symptomer

Utbrenthet er en gradvis prosess, der symptomene kan være vanskelig å legge merke til i starten, men som forverrer seg over tid. Den tidligste fasen av utbrenthet er vanligvis stress. Når stresset og arbeidspresset fortsetter over tid vil følelsene av stress og motivasjon bli til apati og utmattelse. Du kan merke fysiske, emosjonelle og atferdsmessige symptomer på utbrenthet.

Mange merker først at noe er galt på grunn av fysiske symptomer. Dette kan være:

 • Føle deg utslitt over lang tid
 • Hodepiner og muskelsmerter
 • Forandring i appetitt, du spiser mer eller mindre enn normalt
 • Hyppigere sykdom pga. svakere immunforsvar

Emosjonelle symptomer:

 • Følelse av håpløshet og meningsløshet
 • At du tviler på deg selv og dine evner
 • Lite eller ingen motivasjon
 • Få positive følelser knyttet til egne prestasjoner

Atferdsymptomer:

 • Du isolerer deg selv fra andre
 • Trekker deg fra ansvar og har vansker med å begynne på arbeidsoppgaver
 • Blir lettere irritert
 • Komme sent på jobb og drar tidlig
 • Bruke alkohol eller andre rusmidler for å fjerne vonde følelser eller bli i bedre humør

Utbrenthet har et symptombilde som ligner på både depresjon og angst, men det er også faktorer som skiller dem.

Hvordan kan du kjenne igjen fysiske symptomer på psykiske problemer?

Stresset eller utbrent?

Selv om utbrenthet ofte er en konsekvens av høyt stressnivå over lang tid, er ikke utbrenthet det samme som stress. Stress er en naturlig og nyttig reaksjon på høyt press der motivasjon, konsentrasjon og fokus øker, og disse følelsene forsvinner vanligvis når oppgavene er gjennomført. Men stress blir fort problematisk når disse periodene varer over lang tid uten en klar begynnelse eller slutt.  

Utbrenthet er kjennetegnet av manglende motivasjon, konsentrasjon og fokus. Hvis du er utbrent oppleves det både vanskelig og meningsløst å prøve å komme i gang med arbeidet, og du opplever ofte at kreativiteten og problemløsningsevnene er sterkt redusert.

Balanse mellom jobb og familieliv
Balansen mellom jobb og familie

Mange opplever at det forventes at man arbeider mer enn man strengt tatt får lønn på. Hvordan skal man finne en balanse?

Årsaker

Utbrenthet ses vanligvis i jobbsammenheng, men faktorer både på jobb, hjemme og i deg selv er avgjørende for om du blir utbrenthet. Det er ofte en kombinasjon av disse forskjellige faktorene.

 • For høye krav til deg selv eller andre
 • Lav selvtillit eller kompetanse i forhold til arbeidsoppgavene
 • Urealistisk høye ambisjoner til arbeidsmengde og prestasjoner
 • Skyldfølelse over produktivitet og arbeidsmengde
 • Dårlig oversikt og system på arbeidsmengde og metode
 • Oppgaver som oppleves for enkle og poengløse
 • Dårlig arbeidsmiljø
 • Utilstrekkelig støtteapparat hjemme eller på jobb
 • Dårlig balanse mellom fritid og jobb
 • Ingen interesse eller glede på fritiden

Hva kan du gjøre?

Utbrenthet er ikke noe som går over av seg selv. Snarere kan det bli verre med mindre du tar tak i de underliggende årsakene. Hvis du ignorerer tegnene på utbrenthet, kan det føre til ytterligere skade på din fysiske og mentale helse.  

Hvis du er utbrent eller kjenner på symptomene på utbrenthet er det nyttig med hjelp, enten gjennom en venn, psykolog eller selvhjelp.

 • Prøv å finn stresspunktene og hvordan disse påvirker deg.
 • Finn ut hva som er kortidsstress og langtidsstress.
 • Hva er hindringene dine og hva er du villig til å endre.
 • Ta vare på fritid og familie, og ta vare på helsen.
 • Konsentrer deg om en ting om gangen og be om hjelp hvis du trenger det.
 • Sett egne grenser og bestem farten selv.

Når bør du oppsøke hjelp?

Det kan vær lurt å oppsøke hjelp:

 • Når stress og utbrenthet har en negativ effekt på forholdene dine, arbeid eller studier.
 • Når stress blir langvarig og får negative konsekvenser på livskvaliteten din.
 • Når du bruker alkohol eller andre rusmidler for å håndtere ubehag.

Du blir utbrent etter at du har oversett varselsignalene kroppen sender deg, så å forvente at problemet skal løse seg selv er urealistisk. Noen dager på sofaen eller på ferie er sjeldent tilstrekkelig for å komme seg tilbake til normalen. Det er derfor viktig at du tar situasjonen på alvor og tar tak i det som er vanskelig.

Begynn i dag
Psykiske lidelser utvikler seg ofte når man dytter unna vanskelige følelser og later som de ikke er der. Jo lengre du gjør dette, jo vanskeligere blir det å “snu skuta”. Du burde derfor ta tak i det som er vanskelig så tidlig som mulig.

I Overvinne lærer du de grunnleggende teknikkene som brukes i profesjonell terapi. Få hjelp med å håndtere stress og angst, søvnproblemer, skape bedre vaner, bygge sterkere relasjoner og forbedre din egen livskvalitet. Kombiner det gjerne med samtaler med våre psykologer, slik at du sikrer deg et trygt og effektivt behandlingsløp.
Les mer om Overvinne
Mer om utbrenthet
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622