Angst

Personer med angstlidelser har ofte intense, overdrevne og langvarige reaksjoner på hverdagslige og ufarlige situasjoner. Angstlidelser involverer gjentatte episoder med plutselige følelser av intens angst, frykt og redsel som kommer plutselig og kan gå over i løpet av få minutter.

Symptomene på angst og panikk hindrer deg kanskje i hverdagen, er vanskelige å kontrollere og er ute av proporsjon med den faktiske faren. Mange starter å unngå steder eller situasjoner som framkaller disse følelsene. Symptomer kan starte i barndommen eller tenårene og fortsette inn i voksen alder.

Overvinne angst

Kjennetegn og symptomer på angst

Angst symptomer varierer i hvor sterke de er og hvor ofte de kommer. En av grunnene til at angst er en utfordrende lidelse er nettopp at symptomene er så uforutsigbare. Du kan være uten symptomer ganske lenge, men så plutselig bli overmannet av både kroppslige og følelsesmessige symptomer. Når disse følelsene kommer oppleves de også utenfor ens egen kontroll.

Vanlige symptomer på angst er:

 • Følelser av nervøsitet, urolighet og anspenthet
 • Følelser av at noe er i ferd med å gå galt
 • Høy puls
 • Svetting, skjelving og hurtig pust
 • Problemer med konsentrasjon eller søvn på grunn av tanker rundt angsten
 • Unngåelse av situasjoner eller følelser som kan trigge angsten

Forskjellige typer angst

Det finnes mange forskjellige typer angst. Her er tre vanlige angstlideler:

Generalisert angst
Generalisert angstlidelse opptrer ofte uten noen spesielle utløsere. Angsten gir en overdreven bekymring på flere områder, og mange med generalisert angstlidelse opplever at de alltid bekymrer seg for noe. Noen beskriver det som at de har en radar som hele tiden leter etter noe å bekymre seg for. Angstlidelsen gjør at mange unngår det som oppleves utenfor “den trygge sone”, som for de fleste er deres hjem og daglige rutiner.

Sosial angst
Sosial angst viser seg typisk gjennom at man unngår sosiale situasjoner og mennesker man ikke kjenner. Personer med sosial angst har en intens engstelse for sosiale situasjoner og situasjoner der de opplever at de må «prestere».

Folk flest opplever å være litt usikker når de møter nye mennesker eller når de skal holde en tale, så for å få en diagnose må angsten være intens og unnvikelsen så store at det forhindrer et normalt sosialt liv, arbeidsprestasjoner og/eller evne til å fungere i det daglige.

Panikkangst
Mange med panikkangst har aldri hatt psykiske problemer og feiltolker ofte symptomene som tegn på hjerteinfarkt eller lignende. Symptomene er også veldig like; høy puls og hjertebank, svette, svimmelhet og varme- og kuldebølger er vanlige. Andre vanlige kroppslige symptom er kortpustethet, følelsen av å ikke få puste eller til og med kveles. Mange blir kvalme enten før, underveis eller etter anfallet. Mange beskriver at symptomene blir så sterke at det føles ut som om de kommer til å dø.

7 tips for å håndtere angst

Angst er ikke en behagelig følelse, og det er derfor naturlig at du prøver å finne metoder for å dytte bort følelsene så fort som mulig. Dessverre er det slik at det ofte bare gjør ting vondt verre.

Årsaker og risikofaktorer tilknyttet angst

Her er noen vanlige årsaker for utvikling av angst:

 • Traumer: Personer som har opplevd mishandling og traumer har høyere risiko for å utvikle en angstlidelse.
 • Stress: En svært stressende hendelse eller en oppsamling av mange mindre hendelser kan utløse en angstlidelse.
 • Personlighet og genetikk: Noen har større risiko for å utvikle angstlidelser enn andre. Hvis du har familiemedlemmer med angstlidelse, har du ofte større risiko for å utvikle det selv.
 • Andre psykiske lidelser: Angst forekommer ofte samtidig med depresjon eller spiseforstyrrelser.
 • Rusmidler: Alkohol, legemidler og andre rusmidler kan forårsaker og forverre angstlidelser. Abstinenser forårsaker ofte følelser av angst.

Bør jeg få hjelp for angst?

Det kan være lurt å oppsøke hjelp når du:

 • Når bekymringer og angst har en negativ effekt på forholdene dine, arbeid eller studier.
 • Når frykt, bekymring og angst blir langvarig og vanskelig å kontrollere.
 • Når du bruker alkohol eller andre rusmidler for å bli kvitt ubehaget.

Bekymringer og stress forsvinner ofte av seg selv, men noen ganger kan angsten vokse seg sterkere over tid. Når du begynner å unngå situasjoner og handlinger i frykt for at det kan utløse angst bør du oppsøke hjelp. Jo tidligere du får hjelp, jo lettere er det å lære å håndtere angsten.

Hva hjelper mot angst?

Angst er noe som på mange måter forsterker seg selv. Hvis du føler på angst er det naturlig at du unngår det som utløser den. Men på denne måten lærer du deg selv at situasjonen faktisk er farlig, og at du må fortsette å unngå den i framtiden. På denne måten tar ofte angsten over mer og mer av livet til den som lider, og “den trygge sonen” blir mindre og mindre.  

En vanlig behandlingsmetode for angst er eksponeringsterapi, der målet er å lære at angsten ikke er så farlig som den føles. Dette er ofte vanskelig å gjøre på egenhånd, og det kan være til stor hjelp med en guide eller i samarbeid med en psykolog.  

Begynn i dag
Psykiske lidelser utvikler seg ofte når man dytter unna vanskelige følelser og later som de ikke er der. Jo lengre du gjør dette, jo vanskeligere blir det å “snu skuta”. Du burde derfor ta tak i det som er vanskelig så tidlig som mulig.

I Overvinne lærer du de grunnleggende teknikkene som brukes i profesjonell terapi. Få hjelp med å håndtere stress og angst, søvnproblemer, skape bedre vaner, bygge sterkere relasjoner og forbedre din egen livskvalitet. Kombiner det gjerne med samtaler med våre psykologer, slik at du sikrer deg et trygt og effektivt behandlingsløp.
Les mer om Overvinne
Mer om angst
Overvinne logo
Jarleveien 4, 7041 Trondheim  |  post@overvinne.no  |  Org. nr. 913820622